U Like&Share-u slušajte priču o odlasku našeg kolege Hamze Agića na studij arhitekture na univerzitetu Politecnico di Milano; priču o akciji Let’s do it Tuzla; mladim umjetnicima koji se bave slikarstvom i poezijom iz Brčkog i Zenice, te ozbiljnu, poučnu priču o ovisnosti mladih u BiH o nedozvoljenim supstancama.