Разнородан звук из Космичњака за почетак српња у наредном међужанровском одабиру: Giriu Dvasios, Marushka, Cold Tear Records, Kośa musica, Eternal Moment, Emrat and Vadimooov, La Mverte, Youkounkoun, Les Enfers, Deserted Island, Zakmina, EGOMAŠINA, Good Skills, Melts, Mulya, microcastle, Of Norway, Connaisseur Recordings.  


Ensar Zgodić

Ensar Zgodić, nakon 18 godina stvaranja emisije Oscilator, od novembra preuzima uređivanje nove emisije Kosmičnjak, zamišljene kao predstavljanje novih izdanja netipičnog klupskog zvuka, šarolikog indie svijeta, te posebno zanimljiv susret ovih svjetova – elektronskog i akustičnog. Osim svjetskih dešavanja, Kosmičnjak će priliku davati i domaćim entuzijastima.