U galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu otvorena je izložba studentskih radova na temu ‘akta’ sa predmeta ‘večernji akt’. Cilj izložbe je da radovi sa ovog predmeta nađu svoje mjesto u galerijskom prostoru, te da inspirišu studente/ice i posjetitelje/ice.