Unija studenata Univerziteta „Džemal Bijedić” Mostar, je dobrovoljna, nevladina, vanstranačka, neprofitna organizacija studenata, koja okuplja studente sa svih fakulteta, akademija i studija koji egzistiraju na Univerzitetu „Džemal Bijedić”. Kenan Begović izabran je za novog predsjednika.

Programski ciljevi i zadaci Unije studenata su da omoguće učešće studenata u procesima kreiranja i realizovanja programa rada fakulteta i Univerziteta i participacija u organima i tijelima visokoškolskih institucija BiH. Kroz svoj rad nastoje zalagati se za slobodu naučnog, nastavnog i obrazovnog procesa fakulteta i Univerziteta i otvorenog dijaloga sa društvom. Novoizabrani predsjednik je Kenan Begović:

„Ovo nije moje prvo iskustvo u Uniji. Kroz svoje dugogodišnje iskustvo kao generalni sekretar pokazao sam svoj primarni cilj kako za studentski standard tako i za studenstska prava. Student sam druge godine Građevinskog fakulteta u Mostaru, a dolazim iz Jablanice. Od svoje 15. godine radim u Omladinskom klubu „ Pod istim suncem“. I danas radim kao koordinator na par projekata, i naravno, uključen sam i u rad Vijeća mladih Federacije i saradnik sam KULT-a.“

Kenanov CV je do sada već bogat i raznolik. Iako je radio mnogo projekata ipak posebno ističe rad u Omladinskom klubu ”Pod istim suncem.”

„Konkretno, u Jablanici u  Omladinskom klubu Pod istim suncem završili smo s jednim značajnim projektom. Vrijedna ogromna ekspedicija stećaka finansira se kroz USAID Pro-budućnost. Projekat je formiran na ideji pomirenja. Išli smo s mladima iz Čitluka na radionice i druženja i na kraju je organizovana izložna stećaka koje su mladi iz Jablanice i Čitluka klesali.“

Iako je tek preuzeo novu funkciju, već ima ozbiljne planove. Naime, objašnjava koji su projekti planirani u skoroj budućnosti:

„Prije par dana na poziv Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke aplicirali smo na dva projekta. Jedan od njih je formiranje univerziteteske čitaone jer Univerzitet ima zastarjelu koja nije od pomoći. Taj projekat je zaista lijepa priča. Druga priča je odnosno želja da se vrati univerzitetska liga. Unija je to godinama organizovala ali dolaskom pandemije taj niz je prekinut, tako da je želja da se vrati. Mi smo prije svega tu da se borimo za prava i standard studenata tako da svakako ostaje borba za kvalitet nastave a ostalo su samo popratne aktivnosti.“

Iako se dosta govori o padu broja upisanih studenata na fakultet u BiH Begović ima drugačije iskustvo.

„Konkretno mislim da se možemo pohvaliti da je naš jedini Univerzitet koji ima rast već na prvom roku. Tada smo imali 60 % upisanih. Što se tiče drugog roka tek je završen tako da tačan broj ne znam.“

Kenanu želimo mnogo sreće i uspjeha na novoj poziciji u Uniji studenata Univerziteta „Džemal Bijedić” Mostar. Također se nadamo da će nova akademska godina donijeti novitete i što bolji kvalitet obrazovanja jer je to stub svakog društva.