Dokle je došao proces raskrinkavanka seksualnih uznemiravanja studentica na UNSA-i i prevencije istih problema? Kako rješiti problem vakcinacije studenata fakulteta medicinske grupacije u Sarajevu i Tuzli? Vraća li se redovna nastava u novoj akademskoj godini? O svemu ovome razgovarali smo sa Alisom Dedić, novoizabranom predsjesnicom Unije studenata FBiH.