Univerzitet u Banjoj Luci obilježava 47 godina rada. Održana je svečana akademija i promocija doktora nauka. Novi podaci o broju upisanih studenata pokazuju negativan trend, koji nije zaobišao ni Univerzitet u Bihaću. O radu Omladinske kulturno-umjetničke platforme (OKUP) iz Bugojna razgovarali smo sa Adnom Rizvan, studenticom Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, predsjednicom OKUP-a.-Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine u Tuzli razgovaralo je o EU integracijama civilnog društva i mladih u tom procesu.


Fuad Vojniković
Fuad Vojniković dio je BHRT-a još od 2016. godine, prvo kao član Dječijeg programa BHR1 a ekipi Omladinskog programa priključio se početkom 2020. godine. Iako ima bogato iskustvo, najmlađi je član ekipe. Pored rada u novinarstvu, Fuad studira medicinu. Najdraže teme su mu promovisanje mladih uspješnih i potencijalno uspješnih ljudi iz oblasti nauke, kulture, sporta, aktivizima i umjetnosti.