Univerzitet u Banjoj Luci obilježava 47 godina rada. Održana je svečana akademija i promocija doktora nauka. Novi podaci o broju upisanih studenata pokazuju negativan trend, koji nije zaobišao ni Univerzitet u Bihaću. O radu Omladinske kulturno-umjetničke platforme (OKUP) iz Bugojna razgovarali smo sa Adnom Rizvan, studenticom Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, predsjednicom OKUP-a.-Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine u Tuzli razgovaralo je o EU integracijama civilnog društva i mladih u tom procesu.


Fuad Vojniković
Fuad Vojniković priključio se ekipi OP-a u martu 2020. godine. Entuzijastični, a ujedno i najmlađi član ekipe, student je Medicinskog fakulteta u Sarajevu Društven, sluša ex-yu muziku, voli pande i kaže kako bi jednog dana volio posjetiti Jamajku