Prilika za putovanje, učenje novih vještina, upoznavanje mladih, građenje karijere, usvajanje i promociju evropskih vrijednosti, sve ovo i više omogućuje učešće u jedinstvenom programu Evropske unije za mlade sa Zapadnog Balkana. Mladi evropski ambasadori slika su najboljeg što nudi region kroz stotine mladih ambasadora koji ponosno predstavljaju svoje zemlje i region na brojnim aktivnostima, konferencijama, umrežavanjima i putovanjima koja se organizuju.

“Mreža mladih evropskih ambasadora, iako relativno nova, učinila je izvanredne stvari za komunikaciju mladih. Sa 120 mladih iz čitavog regiona, sada imamo široku mrežu koja na jedinstven način komunicira sve što Evropska unija radi na Zapadnom Balkanu i što promoviše i region širom Evropske unije na jedan prirodan način,” kaže Selena Tasić, koordinatorica projekta. Mladi evropski ambasadori izabrani su zbog svojih jedinstvenih talenata, aktivizma, angažmana u lokalnim zajednicama, želje za unapređenjem vještina i promocijom evropskih vrijednosti. “Način na koji oni prenose značaj projekta kroz događaje, povezivanja, društvene mreže, zajedničke projekte i putovanja predstavlja jedno potpuno prirodno okružje za njih. Također, to predstavlja sasvim novi pristup Evropske unije, zamjenjujući komunikaciju institucije – mladi sa direktnim kontaktom mladih s mladima čime se jačaju kapaciteti za prijenos i razumijevanje evropskih vrijednosti po kojima bi mladi trebali živjeti,” dodaje Tasić.

“Otkada sam postala mladi evropski ambasador, život mi se zaista promijenio i mnoge mogućnosti su otvorene za mene. Putujem više nego ikada i upoznala sam toliko motiviranih mladih ljudi koji imaju jedinstvene priče,” dodaje Anastasija Đorđa Bosančić. O važnosti i značaju struktuiranog uključenja mladih u proces donošenja odluka, demokratizacije i rješenja o njihovoj budućnosti razgovara se i ističe kroz brojne inicijative, projekte i programe, ali situacija na terenu još uvijek nije zadovoljavajuća. Mladima nedostaju prilike za osnaživanje, konkretne akcije i ravnopravno učešće u donošenju odluka koje se tiču prije svega njihove budućnosti.

“Bitno je biti mladi evropski ambasador jer se po prvi put na Zapadnom Balkanu glasovi mladih zaista čuju, i to ne samo da se čuju, već predstavnici vlasti sada slušaju naše ideje, prihvataju ih i pokušavaju sprovesti. Zaista je zadovoljavajuće da možemo razgovarati o temama koje su nama značajne kao što su zaštita ljudskih prava, zaštita i očuvanje okoliša, umjetnost i kultura. Još jedan bitan aspekt je pomirenje u regionu jer svi sarađujemo zajedno i svi smo u ovome zajedno u čemu zaista uživam,” dodaje Anastasija.

Mreža mladih evropskih ambasadora daje priliku mladima da brojna iskustva i mogućnosti za mlade koje pruža  Evropska unija prenesu svojim vršnjacima širom regiona, kroz bolje informisanje, podršku i nove prilike.

Prijave i odabir naredne generacije talentovanih ambasadora se vrše kroz jedistven način predstavljanja vlastitih mogućnosti i afiniteta, što je potencijalnim kandidatima svakako zanimljivo i izazovno. Za Aleksandra Matića, studenta međunarodnog javnog prava, prijava za narednu generaciju mladih evropskih ambasadora je logičan korak u karijeri budući da se planira baviti diplomatijom. “Mreža mladih evropskih ambasadora bi mi omogućila prostor djelovanja u regionu gdje se mogu umrežiti sa drugim mladim ljudima i na taj način steći prijateljstva i pomoći lokalnim zajednicama na Zapadnom Balkanu i šire. Vršnjacima bih preporučio da razmotre prijavu za ovaj program jer će im omogućiti da upoznaju nove kulture i odu na različita mjesta, a također će imati priliku da razviju razne vještine, poput javnog nastupa i djelovanja na društvnih mrežama koji su ključni da mladi ljudi iznesu svog glas i mišljenje i poruče drugima da ima nade i mogućnosti za svjetliju budućnost,” dodaje Matić.

Mrežu mladih evropskih ambasadora čine mladi sa cijelog Zapadnog Balkana sa zajedničkom vizijom regiona ujedinjenog u raznolikosti, učenja o drugima i Evropskoj uniji, provođenja kreativnih projekata, usvajanja novih vještina, povezivanja putem društvenih mreža i organizovanja inspirativnih događaja, vođeni idejom da je aktivizam mladih najsnažniji pokretač društvenih promjena.

Serijal Periskop je nastao u realizaciji Delegacije EU u BiH i Omladinskog programa BHRT-a. Sve priloge možete poslušati u emisiji Infopol srijedom od 23.03h.