U ovom izdanju Infopola slušajte zanimljivu priču o Sanji Voloder, koja je magistrirala na Univerzitetu u Kembridžu. Slušajte o programu YES Bosnia and Herzegovina, o početku akademske godine na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru – UNMO, o zanimanju medicinskog tehničara/tehničarke. Istražili smo kakvi su uslovi u Studentski dom Tuzla – US “Studenjak”. Također donosimo rubriku EU Periskop, koju priprema EU Info Centar.