Festival “Studentsko ljeto” jedan je od najstarijih festivala u BiH. Još davne 1964. godine Zavičajni klub studenata odlučio je napraviti susrete mladih muzičara i pjevača. Na početku su to bila okupljanja muzičara iz okolnih gradova.

Godine 1970, festival “Studentsko ljeto” postaje kruna svih festivala u Jugoslaviji, odnosno “Studentsko ljeto” postaje završnica svih regionalnih takmičenja pjevača. To otvara vrata i za mnoge učesnike kao i orkestre koje su pratili izvođače. Tako su proteklih 50 godina izvođače pratili revijski orkestri RTV Beograd, Novi Sad, Sarajevo, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, odnosno orkestri pod upravom Đure Pemzeša, Jovice i Rate Petkovića, Radojke i Tineta Živković i mnogi drugi.

Sa maglajskog festivala karijeru su započeli Lepa Brena, Željko Samardžić, Severina, Alma Čardžić, Đulijano, Daniel Popović, Slađana Milošević, Hasiba Agić, Omer Livnjak i mnogi drugi.

Festival “Studentsko ljeto 2023.” ove godine okupiće preko 30 učesnika iz sedam zemalja, od Austrije do Sjeverne Makedonije. Na ovogodišnji javni poziv prijavio se 71 učesnik dok će njih 34 nastupiti tokom završnih večeri festivala koje se ove godine održavaju 8. septembra (veče narodne muzike) i 9. septembra (veče zabavne muzike).

Festivalu će prisustvovati delegacija Svjetske asocijacije festivala sa kojima će prvog dana Festivala biti potpisan sporazum, odnosno pristupnica za istu. Rezultat je to rada Organizacionog odbora koji je prošle godine, ali i ove kreirao program “Studentskog ljeta”. Osim delegacije Asocijacije festivala, u Maglaju će biti prisutne ekipe medija iz drugih zemalja, Sjeverne Makedonije (MRT i “Nova Makedonija”, najstariji dnevni list), Srbije (RTV Vojvodina) kao i ekipa BH radija 1.

Sve učesnike festivala prati veliki festivalski orkestar pod ravnanjem prof. Amira Muharemovića. Maglajski festival njeguje izvedbu uživo i jedan je od rijetkih koji ima vlastitu orkestarsku pratnju, dok svi ostali festivali koriste matrice ili playback. Organizacioni odbor ove godine čine: predsjednica Eldina Mehinagić, prof. Benjamin Hasanić, PR Općine Arnela Tumbić i Josip Antunović.


Biljana Matijević
Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.