Evropska unija i Vijeće Evrope su dodijelili grant Fondaciji „Krila nade“ iz Sarajeva, za otvaranje prve sigurne kuće/skloništa za LGBTI osobe u Bosni i Hercegovini. Ova sigurna kuća/sklonište je otvorena za LGBTI žrtve nasilja u porodici iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, kojima je potrebno brzo preseljenje van svog domaćinstva kao i profesionalna i senzibilizirana psiho-socijalna podrška u sigurnom okruženju.

Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu je navela: „Sa ovom sigurnom kućom, LGBTI osobe u Bosni i Hercegovini ne moraju više birati između toga da ostanu beskućnici ili da ostanu u domaćinstvu u kojem su odbačeni/e ili zlostavljani/e. Vjerujemo da će relevantne institucije podržati ovu važnu inicijativu.“

Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju (Delegacija EU) je izjavio da su poštivanje ljudskih prava, dostojanstva, načela nediskriminacije i privatnosti temeljne vrijednosti Evropske unije.

„Iako je uspostavljanje sigurne kuće veliki napredak za zaštitu LGBTI populacije, mi moramo zajedno više raditi kako bi osigurali jednaka prava LGBTI osobama u svim oblastima javnog i privatnog života i moramo da se borimo protiv predrasuda i stereotipa“, rekao je Vannini.

Podsjećajući se da je Fondacija „Krila nade“ započela svoj specijalizovani psihosocijalni rad sa LGBTI zajednicom prije skoro deset godina, izvršni direktor Fondacije, Siniša Sajević, kaže:

„Vidimo konstantan porast broja LGBTIQ osoba koje se suočavaju s nasiljem u porodici koji nemaju gdje otići. Postojanje kuće nudi psihološku podršku, edukaciju, prevenciju suicida i osnaživanje, što je ključno za dobrobit i sigurnost LGBTIQ zajednice u Bosni i Hercegovini, koja trenutno nema sličan prostor. Otvaranjem sigurne kuće osiguravamo novi element sigurnosti u našem društvu za sve LGBTIQ osobe kojima je to potrebno.“

Vijest o otvaranju sigurne kuće/skloništa, jedan od korisnika usluga „Krila nade“ i ranija žrtva nasilja u porodici E.A, (21), komentarisao je:

„Kada me je otac izbacio iz stana i rekao da se sam snalazim nakon što je saznao da sam gej, osjećao sam se užasno. Bez ikakve podrške. Zahvaljujući podršci nekoliko prijateljica sam prebrodio taj period i živio kod njih. Da je tada postojala sigurna kuća za LGBTIQ osobe, osjećao bih se puno zaštićenije. Znao bih da ima neko kome je stalo do mene i ko mi može pomoći da ponovo stanem na svoje noge. Nekako mi se postojanje jedne takve kuće čini kao krucijalno za ovu državu gdje roditelji još uvijek odbijaju da prihvate svoju djecu kao LGBTIQ osobe.“

Otvaranje prve sigurne kuće/skloništa za LGBTI osobe u Bosni i Hercegovini je omogućeno uz podršku projekta „Ka jednakoj, inkluzivnoj i tolerantnoj Bosni i Hercegovini“ koji se provodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.


Biljana Matijević
Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.