Bijeljina predstavlja grad koji nudi široku lepezu mogućnosti upisa fakulteta svršenim srednjoškolcima. Na budućim studentima je da prvenstveno odluče da li žele da studiraju na jednom od državnih ili privatnih fakulteta, a mi vam ovog puta donosimo šta nude bijeljinski državni fakulteti.

Pripremila novinarka OP-a Danka Zakić.

Bijeljina, kao grad koji se trudi da akcenat bude na omladini, u ponudi visokoškolskog obrazovanja ima kako državne, tako i privatne fakultete. U želji da svršenim srednjoškolcima pokažemo ponudu državnih fakulteta, Omladinski program je razgovarao sa Kristinom Koprivicom, predstavnikom studenata Saveza studenata i članom Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, inače studenta Master studija Fakulteta poslovne ekonomije i Katarinom Tomanić, studentom druge godine Pedagoškog fakulteta i predstavnikom Pedagoškog fakulteta u Studentskom parlamentu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Zašto upisati državni fakultet u Bijeljini? Zato što Bijeljina teži ka tome da postane univerzitetski centar i zato što može puno da ponudi mladim ljudima, kako kvalitetan program na fakultetu, tako i mnogobrojne druge sadržaje, što je nekad možda i bitnije studentima u pojedinim situacijama. Što se tiče samog Fakulteta poslovne ekonomije i studijskog programa, dakle, mi imamo jedan studijski program, a to je Poslovna ekonomija, što praktično znači da je fakultet i taj program baziran na privredi i realnom sektoru više nego uopštenijim temama. U trećoj godini bira se smjer od tri ponuđena: Poslovna informatika, Finansije, bankarstvo i osiguranje i Spoljna trgovina, porezi i carine. Što se tiče samog istorijata fakulteta, to je prvenstveno bila Viša škola, a od 2008. godine nastaje fakultet. Inače, Fakultet poslovne ekonomije je organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, zajedno sa Pedagoškim fakultetom, dok su ostala dva fakulteta Pravni i Poljoprivredni, zapravo odjeljenja.”

Kristina kaže da je posljednjih godina velika potražnja za smjerom Poslovna informatika zbog samog tržišta rada koje zahtijevaju IT stručnjake, međutim, ističe da upis nije ništa manje ni na ostalim smjerovima. Sve to negdje zavisi od samih želja studenata šta ih više privlači u okviru ekonomije. Prethodnih godina su uspjeli da ispune propisanu kvotu koja se tiče broja upisanih studenata, pa se nadaju da ni ova godina neće biti izuzetak.

“Prema posljednjim podacima, kvota koju je odobrila Vlada RS je sto studenata, a mi se nadamo da ćemo kao i prethodnih godina ispuniti tu kvotu. Inače, mi smo gotovo svake godine drugi ili treći po upisu studenata na cijelom Univerzitetu koji broji 17 fakulteta, odnosno akademija i uvijek smo u samom vrhu. Dakle, medicina, Filozofski fakultet i FPE i Pedagoški fakultet.”

Naš fakultet zaista nudi mogućnost zaposlenja, čak i krajem treće i početkom četvrte godine studiranja, jer imamo sklopljenu saradnju sa blizu 50 lokalnih privrednika u Bijeljini, gdje se studentima nudi mogućnost da obavljaju praksu koja u prosjeku traje od dvije do četiri sedmice, zavisno od firme. Kod nekih banaka se čak vrši praksa u trajanju od četiri sedmice, a posljednjih godinu dana nerijetko se dešava da je ta praksa plaćena, pa tako imamo svijetao primjer naše lokalne kompanije „Telrad“ koja plaća praksu određenom sumom novca. Kasnije, postoji veliki broj studenata koji se zapošljavaju u tim kompanijama, jer se zaista dobro pokažu. Imamo samo riječi hvale i za kompanije i za studente, meni je zaista zadovoljstvo da mogu reći da poznajem, te ljude i da sam dio njih.

Potrebno je istaći da FPE pored osnovnih studija ima i master studije sa tri smjera koji se nadovezuju na osnovne studije – Digitalna ekonomija, Finansije, bankarstvo i osiguranje i Međunarodna trgovina. One traju godinu dana i nakon položenih ispita, bira se tema master rada koji se kasnije brani.

Katarina Tomanić za Omladinski program kaže da bijeljinski Pedagoški fakultet, takođe, ima tri smjera – Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Razredna nastava i Tehničko obrazovanje i informatika. Od tri navedena smjera, navodi da je najmanje interesovanje za Tehničko obrazovanje i informatiku iako imaju kapacitete da i na tom smjeru studentima pruže potrebno znanje.

“Što se tiče toga da se budući studenti opredijele za naš fakultet, ja bih im toplo preporučila Pedagoški fakultet u Bijeljini, jer pored profesora koji su nam prvenstveno prijatelji na tom fakultetu, mi od njih možemo naučiti razne stvari vezane za njihovu oblast koju oni predaju. Mnogi od njih nama navode neke primjere iz njhiove prakse koji će nama sutra koristiti u radu sa djecom, jer smo mi budući vaspitači, učitelji koji će djecu vaspitavati i učiti u predškolskim ustanovama i školama i mislim da, prvenstveno, Pedagoški fakultet treba da upišu srednjoškolci koji vole djecu i koji se pronalaze u nekom od tih zanimanja.”

Do sada je smjerove Predškolskog vaspitanja i obrazovanja i Razredne nastave upisivalo po oko 40 studenata, dok se za Tehničko obrazovanje i informatiku opredjeljivalo do deset studenata. Katarina ističe da je odlična stvar kod Pedagoškog fakulteta praksa koja se organizuje već od četvrtog semestra.

“Od druge godine kreće praksa, odnosno od četvrtog semestra. Mi u svakom semestru dvije sedmice imamo praksu, a kod nekih izbornih predmeta imamo priliku da odemo u vrtić. Recimo, prvenstveno kod tih metodika, kad imamo njih, idemo u vrtić, organizujemo prvenstveno neku aktivnost na fakultetu, onda radimo sa djecom u vrtiću ili školi, imamo te neke sportske aktivnosti, gdje idemo na vrtić i s djecom radimo poligone koji su primjereni svakom uzrastu sa kojim radimo.

Naši fakulteti su veoma kvalitetni i imamo kvalitetan nastavni kadar. Naši profesori su svi nekako otvoreni za saradnju sa studentima, trude se i nekako žele da mi sutra budemo kvalitetan nastavni kadar, jer vide da je nekako prosveta i obrazovni sistem otišao na pogrešnu stranu.”

Kao i kod FPE, Pedagoški fakultet ima tri smjera na Master studijama i to Razredna nastava, Predškolsko obrazovanje i Informatika u obrazovanju i, takođe, traje godinu dana. Budući bijeljinski studenti, pored ova dva državna fakulteta, mogu da se odluče da upišu Pravni ili Poljoprivredni fakultet koji u Bijeljini imaju svoja odjeljenja u zgradi Centra za visoko obrazovanje.