U Tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ u Bijeljini organizovan Dan otvorenih vrata, kako bi svršenim osnovcima bilo predstavljeno, šta to sve, u obrazovnom smislu, nudi bijeljinska Tehnička škola. Od ove godine uvedene su i dvije novine.

Bijeljinska Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, već tradicionalno krajem maja organizuje Dan otvorenih vrata, kada budućim srednjoškolcima predstavi koje smjerove, kao i praktičnu nastavu, nudi. Ono što je novina ove školske godine, prema riječima direktora Milenka Maksimovića je da ove godine uvode dva nova smjera – mehaničar grijne i rashladne tehnike, kao i rukovaoci građevinskih pretovarnih mašina i kranova.

Prikazali smo učenicima šta se sve u našoj školi odvija, koji su to nastavni oblici i na koje smjerove planiramo upisati učenike u narednoj školskoj godini. Prema planu upisa za školsku 2024/2025 godinu, upisujemo tri struke, ukupno 12 odjeljenja po 24 učenika. U okviru struke elektrotehnika planirano je da upišemo tri četvorogodišnja odjeljenja – tehničar računarstva i programiranja, tehničar informacionih tehnologija i tehničar elektroenergetike i jedno trogodišnje zanimanje – električar elektroinstalateri. U okviru mašinske struke – jedno odjeljenje četvrtog stepena (mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje) i tri odjeljenja trećeg stepena – jedno odjeljenje bravar zavarivač, jedno kombinovano odjeljenje bravar zavarivač i obrađivač metala rezanjem i još jedno kombinovano odjeljenje automehaničar i mehaničar grijne i rashladne tehnike. Do sada nismo školovali, u okviru profilnih zanimanja u našoj školi, ali, na osnovu potrebe tržišta rada, uvidjeli smo da je to neophodno kako na lokalnom, tako i na širem nivou. U okviru saobraćene struke upisujemo, takođe, četiri odjeljenja, dva četvorogodišnja i dva trogodišnja odjeljenja. U okviru četvrtog stepena to su tehničar drumskog saobraćaja, tehničar logistike i špedicije, a u okviru trećeg stepena, to su jedno kompletno odjeljenje vozač motornih vozila, jedno kombinovano odjeljenje vozač motornih vozila i rukovalac građevinskih pretovarnih mašina i kranova. Takođe, novo zanimanje u okviru saobraćene struke, koje do sada nismo školovali, jesu rukovaoci građevinskih pretovarnih mašina i kranova.

Izuzetno bitno i za Tehničku školu, ali i za buduće srednjoškolce je činjenica da je svake godine sve veća potražnja za zanatlijama, kao i da se oni, kao škola, prilagođavaju tržištu rada.

 Potražnja za zanatlijama je sve veća. Međutim, tržište traži sva zanimanja koja upisujemo, tako da smo, upravo, prema tim deficitarnim kadrovima i plan upisa formirali, a velika interesovanja su za četvrti stepen, ali najveće interesovanje je za tehničar računarstva i programiranja i tehničar informacionih tehnologija, gdje na osnovu prethodne dvije godine se upisuju, takoreći, učenici skoro sa svim peticama. Takođe, u okviru mašinske struke, veliko je interesovanje i za automehaničare, pa pretpostavljam da će biti i za mehaničare grijni i rashladne tehnike veliko interesovanje. I u okviru trećeg stepena, veliko je interesovanje za električare i elektroinstalatere

Još jedna od bitnih stvari, naročito u današnje vrijeme, prema riječima direktora je praktična nastava, koja ovoj školi ne nedostaje.

Praktična nastava je od velikog značaja za same učenike, tako da, dio praktične nastave se obavlja u našim radioncama, a dio praktične nastave se obavlja kod privrednika u onim zanimanjima gdje je to moguće. To su zanatska odeljenja gdje u drugom i trećem razredu imaju, većim dijelom, praktičnu nastavu kod naših poslodavaca. Možemo pomenuti električare, elektroinstalatere. Većina njih obavlja praktičnu nastavu u drugom i trećem razredu kod poslodavaca. Prva godina je obavezna u našim školskim radionicama… Trenutno se ne izvode radovi na novom objektu. Očekujemo od Gradske uprave da će se aktivirati, jer prostorno nam je sve više zahtjevno da i nastavnici i učenici imaju bolje uslove za rade. Neuslovno je i nemoguće u starim radionicama izvođenje praktične nastave

Učenici Tehničke škole, svojim budućim kolegama poručili su da treba da razmisle šta žele da upišu, da ne upisuju školu zbog novca ili samo da je „imaju završenu“, već da to bude prvenstveno sa željom i ljubavlju


Danka Zakić

Završila prvi i drugi stepen Ekonomskog fakulteta u rodnoj Bijeljini, a sticajem okolnosti kao master ekonomije počela da radi kao novinar i, sa skoro 30 godina, shvatila da je to nešto u čemu se pronalazi – rad na terenu i sa ljudima, a ne osam sati druženja sa ciframa. Bivši odbojkaš, ljubitelj pisane riječi i izražavanja unutrašnjih osjećaja i misli kroz pisanje, a istovremeno zaljubljenik u muziku i fotografiju. Obzirom na ljubav prema novinarskom poslu i fotografiji, rad bez radnog vremena je nešto što ne može da padne teško, jer je potrebno u svakom momentu pronaći nešto što drži pažnju i pruža relaksaciju i zadovoljstvo u poslu.