Iz novog izdanja emisije Čuj BiH izdavajamo intervju sa Nedimom Alibegovicem iz Vijeća mladih Federacije BiH, o kampanji koju pripremaju u saradnji sa Omladinskim savjetom Republike Srpske i Vijećem mladih Brčko distrikta BiH. U Zenici smo pratili aktivnosti Gradske biblioteke, koja realizuje manifestafiju “Mjesec knjige”. Razgovarali smo i sa mladim matematičarima Faikom Tahirovićem i Borisom Stankovićem. Ovi momci su osvojili medalje na Internacionalnoj matematičkoj olimpijadi. Azur Delić nam donosi razgovor sa Harunom Jusićem iz Živinica; on je dio tima koji upravlja brodom, i to ne bilo kakvim, nego teretnim. Iz Bijeljine imamo priču sa Olgom Tmušić, koja je diplomirani ekonomista. Priču pripremila Danka Zakić