U novom izdanju magazina Čuj BiH predstavljamo ”Eko kutak za eko trenutak”, koji je otvoren je iza Rudarsko-geološko građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Iz Bijeljine nam je stigla priča o Taekwondo klubu Jopa, dok je kolegica Jovana Sando kroz svoju audio priču razgovarala sa mladim ljudima na temu: ‘Otići ili ostati?’. Od standradnih rubrika pripremili smo 210. izdanje ‘Draga mama’, koje se ovaj put podnaziva: ‘Ja što jesam, i ja što bih trebao da budem’.