Kroz novo izdanje Čuj BiH slušamo razgovor sa Slađanom Tomićem, mladim novinarom, prilog o edukaciji ASuBiHa pod nazivom “you.th participate”, priču o Sunrise Beach Volley Tour u Bijeljini, te reportažu iz Međugorja o Mladifestu.