Draga mama

Draga mama je serijal javljanja studenta Denisa Gige Hadžića mami, putem radio talasa jer su ostali načini komunikacije skupi i njemu neprihvatljivi.