Prethodna godina bila je teška kako za privredu, tako i za obrazovanje i obrazovne ustanove. Pod teškim uslovima, uspjeli su da privedu kraju prvi semestar, a u toku su posljednje pripreme za drugi semestar, za koji se rektori i dekani nadaju da će teći u olakšanim okolnostima. Za Omladinski program, govorio je dekan bijeljinskog Pedagoškog fakulteta profesor doktor Dalibor Stević.

Pripremila Danka Zakić, novinarka OP-a.

Bijeljina teži ka tome da postane univerzitetski centar i može mnogo toga da ponudi mladim ljudima – kvalitetan program na fakultetu, ali i mnogobrojne druge sadržaje, što je nekad možda i bitnije studentima u pojedinim situacijama. Bijeljinski Pedagoški fakultet ima tri smjera – Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Razrednu nastavu i Tehničko obrazovanje i informatika. Od tri navedena smjera prema podacima fakulteta, najmanje interesovanje je za Tehničko obrazovanje i informatiku, iako oni imaju kapacitete da i na tom smjeru studentima pruže potrebno znanje. Do sada je smjerove Predškolskog vaspitanja i obrazovanja i Razredne nastave upisivalo po oko 40 studenata, dok se za Tehničko obrazovanje i informatiku opredjeljivalo do deset studenata. Pozitivna strana Pedagoškog fakulteta je praksa koja se organizuje već od četvrtog semestra. Pored toga, Pedagoški fakultet ima tri smjera na Master studijama i to Razredna nastava, Predškolsko obrazovanje i Informatika u obrazovanju i, takođe, traje godinu dana. Dekan Pedagoškog fakutleta profesor doktor Dalibor Stević za Omladinski program rekao je da je ove školske godine nešto manji broj studenata upisao prvi ciklus studija.

“Mi imamo tri studijska programa: Predškolsko obrazovanje i vaspitanje, Razrednu nastavu i nastavnike tehničkog i informatike. Nešto niži je upis, manji je broj studenata na prvom ciklusu. Na drugom ciklusu imamo znatno veći broj. Mi smo upisali oko stotinu studenata ove godine i uspjeli smo da ovaj semestar realizujemo na jedan normalan način. Nismo ni imali, na sreću, velikih problema sa virusom, tako da se nastava ove godine mogla obavljati na normalan način. Pored toga, želim reći da smo upisali i treći ciklus. Imamo treći ciklus na studijskom programu Razredna nastava i ove godine imamo značajan odziv i interesovanje za naš treći ciklus. Sve ove godine kako smo krenuli, imamo veliko interesovanje, jer se očigledno studenti opredjeljuju za ono gdje mogu nešto da nauče.”

Ono što je omelo funkcionisanje kompletnog svijeta je pandemija izazvana virusom korona. Iz tog razloga i fakulteti su morali da rade u specifičnim uslovima. Svoje obaveze, određeno vrijeme i za određene predmete, studenti su morali da završavaju putem online platformi. Dekan bijeljinskog Pedagoškog fakulteta, profesor Stević, ističe zadovoljstvo zbog toga što su prvi semestar uspjeli da završe na način na koji su planirali. Ono čemu se nada je da će pandemija uspjeti da nestane i da će dalje obrazovanje studenata moći da ide na pravi način, s obzirom da njihov fakultet posjeduje veliki praktični dio, odnosno obavljanje praksi u predškolskim i školskim ustanovama.

“Kao i cijelo društvo pogođeno ovom pandemijom korona virusa i svi fakulteti i univerziteti, ne samo kod nas nego i u okruženju u svijetu, radili su u specifičnim uslovima. Pedagoški fakultet, mogu, sigurno, reći da se snašao u novonastaloj situaciji. Uspjeli smo ovu kalendarsku godinu da ispratimo onako kako smo i planirali. Ulazimo u novu kalendarsku godinu sa nadom da ćemo moći dobar dio naših aktivnosti da realizujemo po tradicionalnoj metodi i da se nastava obavlja uživo, posebno zato što smo mi specifičan fakultet, gdje postoji dosta prakse. Studentima je jako bitno da na fakultetu, kroz vježbe i predavanja savladaju praktičan dio, ali isto tako bitno nam je i da imamo vezu i mogućnost da naši studenti idu u škole, predškolske ustanove i institucije, gdje to uživo rade sa djecom i praksu koju stiču na fakultetu da na neki način kompletiraju u ustanovama. Ja očekujem i nadam se, optimista sam po prirodi, da će ova godina biti godina u kojoj ćemo se riješiti ove pošasti, da ćemo vratiti i onaj optimizam i nadu i polet da svi radimo na svojim mjestima onako kako smo i navikli. Kvalitet studenata koji bude izlazio i koji kao i dosad izlazi sa Pedagoškog fakulteta biće sigurno na visokom nivou, jer su to profesije koje će školovati i odgajati našu djecu u narednim generacijama.”

Profesor Stević kao jednu od najbitnijih stavki u funkcionisanju fakulteta i kompletnog Univerziteta ističe dobru saradnju sa lokalnim samoupravama. Bijeljinski Pedagoški fakultet dio je Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji svoje ogranke ima u cijeloj Republici Srpskoj, i ne izdvaja se od ostalih po pitanju pomoći Gradske uprave u rješavanju nastalih problema i planiranih projekata.

“Univerzitet je autonoman i naš fakultet funkcioniše u okviru Univerziteta Istočno Sarajevo. Univerzitet ima fakultete od Trebinja do Doboja i možemo reći da smo poprilično zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa lokalnom samoupravom. Imali su uvijek razumijevanja za određene probleme. Znate da je to živ proces i da uvijek ima i problema, ali i dobrih ideja koje treba zajednički realizovati. Nailazili smo na otvorena vrata u Gradskoj upravi i očekujem da će to biti i u ovom periodu, jer sigurno da imamo i neke zamisli, projekte i ideje koje ne samo da će unaprijediti naš fakultet, nego napraviti i Bijeljinu kvalitetnim mjestom za življenjem i unaprijediti sam život ljudi koji žive u Bijeljini.”

Sigurno je da uvijek ima prostora za poboljšanje komunikacije i odnosa između obrazovnih ustanova i lokalnih vlasti, ali sigurno da raduje saznanje da Gradska uprava ipak ima sluha za obređene probleme i ideje koje će uticati na poboljšanje statusa studenata.