Bijeljina je grad koji sve više preduzima korake kako bi olakšao život djeci sa poteškoćama u razvoju, a i njihovim roditeljima. Nakon što su uvedeni asistenti u nastavi u vrtićima i osnovnim školama, Grad Bijeljina je na sebe preuzeo zadatak da u saradnji sa Pedagoškim fakultetom, obezbijedi besplatne asistente u srednjim školama.

Odjeljenje za društvene djelatnosti Grada Bijeljina, uputilo je inicijativu gradonačelniku da se nađe način i obezbijedi besplatan asistent u srednjim školama kako bi se djeci sa poteškoćama u razvoju na taj način olakšalo školovanje. Grad Bijeljina je potpisao sporazum o saradnji sa Pedagoškim fakultetom koji treba da obezbijedi studente/volontere i Poljoprivrednom i Medicinskom školom u kojoj je najveći broj djece sa poteškoćama u razvoju na području Bijeljine. Dekan Pedagoškog fakulteta Dalibor Stević je, kaže, zajedno sa studentima, objeručke prihvatio ovu ideju.

“To je jedan pionirski posao koji smo na inicijativu Grada Bijeljina, odnosno Odjeljenja za društvene djelatnosti, objeručke prihvatili u smislu angažovanja naših studenata za te poslove. Zašto kažem pionirski, zato što to niti je u zakonu prepoznato dosad, niti, koliko mi znamo, da su neke sredine radile. Bijeljina je prva sredina i naš fakultet koji učestvuje u tome zajedno sa Poljoprivrednom školom. Nadamo se da ćemo se na kraju nametnuti kroz neko vrijeme da to prepoznaju i ostale sredine i da to bude dio Zakona, odnosno da se Zakon u tom dijelu izmijeni.”

Asistenti u osnovnim školama mogu biti kako student, tako i roditelji, međutim, kako i Stević kaže, najbolje je da su to student Pedagoškog fakulteta koji su obučeni za rad sa djecom, pa vođeni tim, sada su angažovani i u srednjim školama.

“Naši studenti generalno rade i u osnovnim školama kao asistenti, mada asistent, kako je zakon definisao, u osnovnoj školi može da bude i neko sa srednjom školom, može i roditelj, bez obzira na školsku spremu, ali najčešći slučaj i najlogičnije je da su to naši svršeni studenti Pedagoškog fakulteta koje imaju psihiloško, pedagoško i ostalo metodičko predznanje i adekvatno su spremljeni i za takvu vrstu posla. Isto tako radimo i sa srednjim školama. Znači, naši studenti završnih godina ili apsolventi ili svršeni studenti ili su na masteru i oni rade u okviru određenih predmeta sa tom djecom, ne na svim predmetima, jer nema potrebe. Pomažu u realizaciji sadržaja, više pažnje im posvećuju, individualno rade s njima, potpuno je drugačije nego odjeljenje gdje imate 20-25 učenika, pa jedan profesor mora sa svima da radi, razgovara, ispituje. Ovo je individualni rad i to ne samo rad na tome, nego se djeca i vežu za asistente, pa postaju i prijatelji, onda im nekako i olakšaju i naši studenti razgovaraju s njima i onda to bude mnogostruka korist u svakom pogledu.”

Ono što je najbitnije u ovom i ovakvim projektima je da je za kratko vrijeme itekako vidljiv napredak, kako u učenju i pažnji, tako i druženju i uključivanju u redovne školske aktivnosti.


Danka Zakić

Završila prvi i drugi stepen Ekonomskog fakulteta u rodnoj Bijeljini, a sticajem okolnosti kao master ekonomije počela da radi kao novinar i, sa skoro 30 godina, shvatila da je to nešto u čemu se pronalazi – rad na terenu i sa ljudima, a ne osam sati druženja sa ciframa. Bivši odbojkaš, ljubitelj pisane riječi i izražavanja unutrašnjih osjećaja i misli kroz pisanje, a istovremeno zaljubljenik u muziku i fotografiju. Obzirom na ljubav prema novinarskom poslu i fotografiji, rad bez radnog vremena je nešto što ne može da padne teško, jer je potrebno u svakom momentu pronaći nešto što drži pažnju i pruža relaksaciju i zadovoljstvo u poslu.