Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, од академске 2022/23. године, покреће Студијски програм романистике, с фокусом на италијански и француски језик.

Студијски програм романистике настао је спајањем Студијског програма италијанског језика и књижевности и Студијског програма француског језика и књижевности и латинског језика, а по броју матерњих говорника међу наставним кадром биће јединствен у региону.

Овај нови студијски програм биће иновативан, укључиће стручне предмете, попут превођења, затим традиционалне предмете из области лингвистике, историје књижевности, методике наставе језика и књижевности, педагогије, психологије, али и предмете на којима ће се изучавати културе земаља романског говорног подручја.

Специфичност и атрактивност новог програма у односу на програме који постоје на филолошким факултетима у региону огледају се у увођењу двоседмичне стручне праксе на завршној години студија. Она ће се изводити у међународним компанијама и школама језика у региону, а омогућиће студентима да успоставе контакт са тржиштем рада и остваре мрежу познанстава, што ће им помоћи приликом налажења посла.

Студијски програм романистике такође ће се укључити у бројне европске пројекте размјене студената и наставног особља у оквиру Еразмус+ програма, тј. пројекте у склопу којих су поменути појединачни студијски програми већ започели сарадњу са италијанским и француским универзитетима (нпр. са универзитетима у Риму и Поатјеу). Постојећим споразумима о сарадњи придружиће се и сарадња са Универзитетом Париз – Нантер, чији ће одсјеци за италијански и француски језик већ у љетном семестру 2022. године учествовати у низу наставних и истраживачких активности с колегама са Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Будућим студентима биће омогућено да проведу најмање један или два семестра на универзитетима у Италији или Француској, што ће им помоћи да унаприједе знање језика које изучавају и понудити им јединствену прилику да стекну нова искуства.

Све информације, о упису студената у прву годину првог циклуса студија на СП романистике, биће доступне у конкурсу за упис студената који Универзитет у Бањој Луци, планира објавити 8. јуна 2022. године, на интернетској страници www.unibl.org и у дневним новинама.

Поред овог, у плану је покретање још неких студијских програма на Филолошком факултету, а о чему ћемо јавност благовремено информисати.


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.