Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на 16. сједници 25. 10. 2022. године, донио је одлуке о новчаним наградама наставницима и сарадницима за 2021. годину.

Награде су додијељене у три категорије, у укупном новчаном фонду у износу од 100.196 КМ.

Тако је у категорији награда које се односе на наставнике и сараднике ауторе научног рада објављеног у индексираном научном часопису награђено њих 57, са укупним фондом награда у износу од 88.296 КМ.

Када је ријеч о наградама наставницима и сарадницима Универзитета руководиоцима, координаторима или учесницима међународних научноистраживачких пројекта, награђено је 17 пријављених са укупно 10.500 КМ.

У трећој категорији, а која се односи на наставнике и сараднике координаторе или контакт особе Еразмус+ пројеката – Кључна акција 2 – Изградња капацитета, награђено је њих двоје, са износом од 1400 КМ.


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.