Расписан је конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2022/2023. години на Универзитету у Бањој Луци.

На Универзитету у Бањој Луци планиран је упис за 2.500 студената првог циклуса студија, а који су распоређени у четири категорије. Тако је у оквиру категорије буџет планиран упис 1.967 студената, док се 377 студената могу уписати у категорији самофинансирајући студенти. Такође, у плану је да се упише 87 страних држављана и 69 ванредних студената првог циклуса.

Када је ријеч о другом циклусу студија, на Универзитету у Бањој Луци у 2022/23. години има мјеста да се упише 1.073 студента, од чега 643 студента своје школовање финансирају из буџета, 286 студената сами финансирају своје школовање, те је 73 студената страних држављана и 71 ванредни студент. На трећи циклус студија могућ је упис 136 кандидата, од чега њих 122 може бити уписано на самофинансирање. У плану је да се на трећем циклусу студија упише 13 страних и један ванредни студент.

Број слободних мјеста по циклусима студија

Први циклус студија

Академија умјетности (117), Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет (171),  Економски факултет (204), Електротехнички факултет (226), Машински факултет (140), Медицински факултет (395), Пољопривредни факултет (80), Правни факултет (160), Природно-математички факултет (155), Рударски факултет (25), Технолошки факултет (91), Факултет безбједносних наука (130), Факултет политичких наука (130), Факултет физичког васпитања и спорта (70), Филозофски факултет (199), Филолошки факултет (155), Шумарски факултет (47).

Други циклус

Академија умјетности (49), Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет (66), Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет и Машински факултет – комбиновани студијски програм Енергетска ефикасност у зградарству (22), Економски факултет (75), Електротехнички факултет (113), Машински факултет (46), Медицински факултет (25), Пољопривредни факултет (72), Правни факултет (60), Природно-математички факултет (85), Рударски факултет (10), Технолошки факултет (28), Факултет безбједносних наука (20), Факултет политичких наука (80), Факултет физичког васпитања и спорта (24), Филозофски факултет (134), Филолошки факултет (100), Шумарски факултет (44), Пољопривредни факултет и Природно-математички факултет – комбиновани студијски програм Очување и употреба генетичких ресурса (20).

Трећи циклус студија

Академија умјетности (7), Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет  (10), Економски факултет (10), Електротехнички факултет (10), Медицински факултет (45), Пољопривредни факултет (10), Правни факултет (10), Природно-математички факултет (5), Факултет политичких наука (10), Филолошки факултет (15), Шумарски факултет (4).

Пријаве и полагање пријемних испита

Пријављивање кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија на свим чланицама Универзитета у Бањој Луци могуће је сваког радног дана од 20. до 24. јуна 2022. године.

Полагање пријемног испита обавиће се 27. јуна 2022. године са почетком у 9.00 часова. Пријемни испит на Медицинском факултету почиње у 14.00 часова. Објављивање резултата конкурса је 29. јуна 2022. године до 14.00 часова. Упис примљених кандидата почиње 4. јула, а завршава се 8. јула 2022. године.

На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита траје од 27. јуна до 1. јула, од 9.00 часова. Објављивање резултата конкурса је 1. јула 2022. године у 16.00 часова, а коначне ранг-листе 4. јула 2022. године. Упис примљених кандидата почиње 5. јула, а завршава се 8. јула 2022. године.

На Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита одржаће се од 27. до 29. јула 2022. године са почетком у 7.00 часова. Прелиминарни резултати за упис на Факултет безбједносних наука биће познати 30. јуна до 14.00 часова, док ће коначне ранг-листе бити објављене 4. јула текуће године. Кандидати који успјешно положе пријемне испите и остваре право уписа могу то да учине од 5. до 8. јула.

Други уписни рок

Други уписни рок организоваће факултети / Академија умјетности који у првом року не упишу планирани број студената.

Пријем докумената у другом уписном року планиран је од 29. августа до 2. септембра, док су пријемни испити заказани 5. септембра 2022. године у 9.00 часова. Кандидати који успјешно положе пријемни испит у другом року и стекну право уписа могу се уписати на студије првог циклуса у периоду од 12. до 16. септембра.

На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита у другом року траје од 5. до 9. септембра са почетком у 9.00 часова. Објављивање резултата конкурса је 9. септембра 2022. године до 14.00 часова, а коначне ранг-листе до 12. септембра 2022. године. Упис примљених кандидата почиње 13. септембра, а завршава се 16. септембра 2022. године.

На Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита у другом уписном року одржаће се 5. септембра 2022. године у 7.00 часова.

Конкурсни рокови – други и трећи циклус студија

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија отворен је од 20. јуна до 14. октобра 2022. године, а заинтересовани кандидати у том периоду могу предати своје пријаве за упис.

Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи и роковима за упис биће доступне најкасније до 21. октобра 2022. године на интернетским страницама факултета / Академије умјетности. Упис кандидата предвиђен је у термину од 24. до 28. октобра 2022. године.

Љекарско увјерење

Кандидат који се налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење издато од стране регистроване здравствене установе (кандидати љекарско увјерење могу добити у Медицинском специјалистичком центру Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука /IV павиљон Студентског центра у Студентском граду, Кампус Универзитета у Бањој Луци/, број телефона: 051/301-324, радним данима 08.00 – 16.00 часова), које ће, поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога.

Кандидати који конкуришу за пријем на Факултет безбједносних наука и Факултет физичког васпитања и спорта љекарско увјерење достављају приликом пријаве на конкурс, а остали кандидати љекарско увјерење достављају приликом уписа.


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.