U oganizaciji Evropske izvršne agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), 14. decembra 2021. godine, u terminu od 10 do 12.30 časova biće održana E-Info sesija na kojoj će se razgovarati o izgranji kapaciteta u visokom obrazovanju – podsticanje pristupa saradnji u visokom obrazovanju.

Više informacija, kao i obavezna registracija nalaze se na linku: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe-fostering-access-cooperation_en

Dva dana kasnije, 16. decembra biće održan informativni dan u BiH, u organizaciji Erasmus+ kancelarije u BiH.

Svrha događaja je promocija mogućnosti u oblasti visokog obrazovanja u okviru Erasmus+ programa za visokoškolske institucije u BiH, sa posebnim naglaskom na Izgradnju kapaciteta za visoko obrazovanje, Međunarodnu kreditnu mobilnost, Erazmus Mundus, Virtuelne razmjene i Žan Mone aktivnosti.


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.