Bh. Povorka ponosa je protest koji ima za cilj da ukaže  na neravnopravan položaj LGBTIQ osoba i svih ostalih marginalizovanih grupa u našem društvu, čija prava u jeku pandemije bivaju dodatno ugrožena i obezvrijeđena. Organizacioni odbor druge bh. Povorke ponosa je prethodnih mjeseci posvećeno i odgovorno radio na organizaciji Povorke, uz potpuno poštivanje svih preporučenih mjera.

Kako kažu iz organizacije, iza njih su brojni interni sastanci, kao i sastanci sa nadležnim institucijama i međunarodnom zajednicom, nakon kojih su zajednički preispitivali i razrađivali organizaciju druge bh. Povorke ponosa misleći na svaki detalj, od percepcije javnosti i podrške koju očekuju, utjecaja na LGBTIQ zajednicu, insititucionalnih prepreka, epidemioloških mjera do važnosti i neophodnosti kontinuiranog skretanja pažnje na probleme sa kojima se zajednica suočava, a koji su nažalost postali izraženiji usljed pojave koronavirusa.

Svjesni trenutno pogoršane epidemiološke situacije, kao odgovorni građani i građanke, organizatori poručuju da su, u ime solidarnosti sa svima koji na različite načine bivaju žrtvama pandemije i nemara političkog sistema, a usljed  brige o LGBTIQ zajednici koja i pored sistemskih propusta trpi posljedice homofobije, donijeli odluku o pomjeranju druge bh. Povorke ponosa.

Druga bh. Povorka ponosa, kao masovni javni protest za ljudska prava, odgađa se za vrijeme kada epidemiološka situacija u državi bude povoljna, a o samom datumu će javnost biti obaviještena.

Također iz organizacije naglašavaju da su svjesni gušenja građanskog aktivizma i sloboda u našem društvu i činjenice da je  tokom pandemije represija slobodnog javnog okupljanja postala sve izraženija. Zbog toga će, solidarno sa svim grupama kojima se onemogućava ostvarivanje prava na slobodu okupljanja, u narednom periodu organizovati javne tematske diskusije koje će problematizirati i dekonstruisati pitanje prava i slobode okupljanja.

Upravo zbog važnosti borbe i ugroženosti prava i svakodnevnog života LGBTIQ osoba koji su neodvojiv dio društva i koje pogađaju svi društveni problemi, bh. Povorka ponosa, iako ne u svom zamišljenom formatu, će ipak biti obilježena 23.8. nizom aktivnosti. O samom programu će javnost blagovremeno obavijestiti. 

Za kraj organizatori poručuju da neće odustati od borbe za slobodu i bolji život svih, jer ničiji život nije niti može biti u četiri zida!