Na Međunarodni dan studenata posebnu pažnju posvetili smo studentici Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Katarini Ponjavić. Riječ je o mladoj inovatorici koja je dobila međunarodnu patentnu zaštitu za pametni uređaj i postupak za sigurno zbrinjavanje infektivnog medicinskog otpada s kojim se suočava cijeli svijet, a njegove posljedice došle su do izražaja naročito u vrijeme pandemije koronavirusa.

” To je moj patent koji predstavlja ideal u procesu zbrinjavanja medicinskog infektivnog otpada, projekat koji mi je otvorio nove vidike i pružio nove mogućnosti a sve je to bilo kroz moj proces učenja i studiranja. Moj fakultet i svo znanje koje sam prikupila tamo su mi otvorili oči jer sam ja osoba koja gleda kako riješti određeni problem, pa tako i po ovom pitanju. Jednostavno sam prepoznala u čemu je problem i riješila ga na svoj način i to je dovelo do ovih rezultata. To je projekat na kojem radim skoro dvije godine a trenutno smo u fazi naučnoistraživačkog rada koji radim zajedno sa Medicinskim i Mašinskim fakultetom UNSA. Naučni rad bi trebao dokazati metodu, odnosno, efikasnost uređaja. Na Mašinskom fakultetu će se uraditi određeni dijelovi prototipa uređaja a na Medicini ćemo ispitivati djelovanje i uticaj metode na proces zbrinjavanja medicinskog infektivnog otpada.”

 Medicinski infektivni otpada predstavlja veliki problem ne samo u ne samo u BiH, nego i na međunarodnom nivou jer postoje globalni problem u procesu zbrinjavanja a na kraju otpad obično ne bude adekvatno zbrinut nego ostaje u okolišu, vodama, zemljištu ili deponijama, što stvara velike probleme i postaje potencijalni izvor zaraze. Katarinin patent nam je neophodan što prije

Prema nekim procjenama trebalo bi biti sve da bude gotovo do početka proljeća, eventualno do početka ljeta, da bude završena cijela faza izrade prototipa. To znači automatiziran smart sustav, i da uređaj da bude izrađen, s tim što to ovisi od mnogobrojnih faktora. Ovo je globalni projekat i postoji mnogo različitih opcija, nikad se ne zna šta se sutra može dogoditi, možda se sve to ubrza. Ja se nadam da se neće odužiti.”

Povodom Međunarodni dan studenata koji se obilježava 17. novembra, pitali smo Katarinu za njeno mišljenje o uslovima studiranja u BiH.

“Ja bih rekla da je studirati u BiH veoma izazovno. Kao u svakom sistemu u BiH, tako i u obrazovnom, postoji mnogo prostora za napredovanje, ali ja u svemu tome vidim priliku za rast i razvoj iz razloga što studenti u BiH uz sve te poteškoće, sutra na nekom evropskom ili globalnom tržištu rada su puno konkuretniji, baš zbog poteškoća s kojima se svakodnevno suočavaju.”

U BiH ne postoje precizni podaci o količinama medicinskog infektivnog otpada. Uređaj na kojem radi Katarina će potpuno zbrinjavati sve vrste medicinskog infektivnog otpada bez procesa razvrstavanja. U budućnosti namjerava raditi na proširenju svog projekta, odnosno pogonu koji će služiti za reciklažu novonastalog sterilnog, usitnjenog i komunalnog otpada, prvobitno plastike, jer je medicinski infektivni otpad uglavnom plastika, kako bi se dobila nova sirovina.


Jelena Đurović
Novinar, radio voditelj, a od 2009. godine dio ekipe Omladinskog programa BHR1. Voli svoj posao i sve sfere radijskog života. Voli šumu, more, muziku, bicikl, lijepo ponašanje, jogu i žutu boju.