U novoj emisiji Slobodni Poligon slušamo pjesme sa dugoočekivanog albuma R&N supergrupe Silk Sonic, donosimo vam prilog o mladoj restauratorici i konzervatorici Nejri Ljubuškić sa kojom je razgovarala Jovana Sando, a imamo i novo izdanje rubrike Verbuk u kojoj je naš Boris Lalić izdvojio poemu “Sirotica”. Pored toga slušamo neke od ovosedmičnih izdvojenih priloga redakcije OP-a.


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.