Pedagoški fakultet u Bijeljini potpisao je sporazum o saradnji sa Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, Društvom defektologa Vojvodine iz Novog Sada i Alijansom prosvetitelja Srbije iz Subotice. Na ovaj način, nastavljena je saradnja između bijeljinskog fakulteta i vojvođanskih ustanova koja će doprinijeti razmjeni znanja i iskustava u akademskom i strukovnom polju.

Pripremila Danka Zakić, novinarka OP-a.

Predmet sporazuma o saradnji koju su potpisali Pedagoški fakultet u Bijeljini, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, Društvo defektologa Vojvodine iz Novog Sada i Alijansa prosvetitelja Srbije iz Subotice je razvijanje saradnje sa ciljem uspostavljanja redovnih naučnih, stručnih, nastavnih i poslovnih veza. Cilj saradnje uspostavljene ovim sporazumom je brži razvoj naučno/stručno-istraživačkog potencijala, te obostrano unapređenje kvaliteta i efikasnosti na svim područjuma rada. Sastanku su prisustvovali predstavnici obrazovnih ustanova iz Kikinde kao i Dalibor Stević, dekan Pedagoškog fakulteta u Bijeljini. Dekan Stević kaže da se sporazum odnosi na bilo koju vrstu saradnje koja može da se sprovede u budućnosti.

„Ova saradnja je dosta široka i ne odnosi se samo na nastavno osoblje i kadar, nego i na studente što je posebno bitno, jer mi to nastojimo da i to njegujemo – da naši studenti imaju što više kontakata, da putuju, upoznaju svoje kolege iz različitih gradova i da stiču različita iskustva. Mi smo već sa Društvom defektologa imali saradnju od prije korone. Ako pričamo o toj vrsti saradnje, jako nam je značajno da iskustva koja naše kolege godinama stiču i znanja koja imaju, da mi dođemo do njih, razmijenimo iskustva i prenesemo našim studentima, zato što, mnogo djece i sve više djece imamo sa poteškoćama u razvoju i u predškolskom uzrastu i kasnije mlađem školskom uzrastu. Naravno da nam je značajno da naši studenti sutra u poslu znaju odgovoriti na takve izazove i veliko iskustvo koje naše kolege iz Društva defektologa iz Vojvodine imaju, sigurno da će nam pomoći.“

I bijeljinski Pedagoški fakultet i Visoka škola strukovnih studija iz Kikinde školuje vaspitače za predškolske ustanove i iz tog istog posla se javila ideja o razmjeni iskustava i znanja, a, moguća je i buduća razmjena studenata i nastavnog kadra. Kako kažu predstavnici obje obrazovne ustanove, tu imaju i struku i nauku, s obzirom da obje strane organizuju naučne skupove i na taj način su i uspostavili početnu međusobnu saradnju. Škola strukovnih studija iz Kikinde postoji već 67 godina i imaju akreditovane studijske programe na osnovnim i master studijama. Direktor škole Angela Mesaroš Živkov ističe kao veoma značajno potpisivanje sporazuma, s obzirom da je u pitanju spoj akademskih i strukovnih studija.

„Ovo potpisivanje sporazuma je zaista značajno za školu, pre svega, zato što su ovde u pitanju akademski studije. a naše su strukovne, tako da tu saradnju podižemo na viši nivo što je značajno zbog razmjene studenata, razmjene nastavnika, zbog naučno-stručnih konferencija, gde nam zaista treba podrška, jer mi uglavnom organizujemo stručne konferencije. Takođe, za pisanje tu je izdavačka delatnost. Verovatno znate da smo mi još prošle godine uspostavili saradnju zahvaljujući kolegama i koleginicama međutim, evo sada smo došli do momenta potpisivanja. Nadam se da ćemo uspešno rešavati sve ono što nam predstoji i da ćemo imati dugogodišnju saradnju. Naša škola je jedina visokoškolska ustanova u Severno-banatskom okrugu, tako da se i mi trudimo da držimo neki nivo i uspostavljamo određene saradnje, da bi to doprinelo na stručnom i naučnom polju.“

Marinela Šćepanović, ispred Društva defektologa i Alijanse prosvetitelja Vojvodine istakla je da je njeno Društvo prvo uspostavilo saradnju sa Pedagoškim fakultetom prije skoro dvije godine. Kao Društvo, bave se i naukom i praksom i kao takvi već 16 puta su organizovali stručno-naučne skupove međunarodnog karaktera i zahvaljujući tome su uspostavili ovu saradnju sa Bijeljinom.

„Dve nevladine organizacije – jedna strukovna i jedna čisto nevladina, odnosno Udruženje građana, koje se bave obrazovanjem i specijalnom edukacijom i rehabilitacijom ili što bismo jednostavno rekli defektologijom, potpisuju sporazum koju je inicirao Pedagoški fakultet u Bijeljini. Naša saradnja se odmah nastavila, mi smo bili i uzvratno gosti na naučnom skupu koji je organizovao fakultet i potom se, naravno, produbile, jer smo propoznali u našim kolegama želju da se saradnja razvija na međunarodnom nivou i da se saradnja širi i produbljuje. Uspostavili smo saradnju i u pogledu prakse za celoživotno učenje i svakako studenti i polaznici takvih programa, mogu kod nas da steknu odgovarajuću praksu, da steknu uvide u načine mogućeg rada, da vide neka druga iskustva koja nemaju priliku da vide u svojoj sredini i da uporede ta iskustva sa onim znanjima koja stiču na fakultetu kroz pohađanje tog programa. Mi smo bili i članovi jednog Konzorcijuma za projekat i ta se saradnja nastavlja i sljedeće godine sa kolegama iz Italije i Portugalije, a planiramo i da naše časopise povežemo i da povežemo iskustva recenzenata i autora.“

Ovakvi vidovi saradnje pomažu nadograđivanju znanja i iskustava kako nastavnog osoblja, tako i studenata koji će se u budućem poslovnom životu susretati sa različitim izazovima u radu sa djecom.