U novom izdanju emisije Slobodni Poligon slušamo priču o Međunarodnom Street Arts Festivalu Mostar koji nam donosi kolegica Tajma Tiro-Demić, a pored toga slušamo neke od najboljih numera FKJ, Snarky Šuppy i ArtOfficial.


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.