U novom izdanju emisije Slobodni Poligon slušamo izvođače koji su nastupalu na prvom Talent Picknick Festivalu na sarajevskom Metalcu iza Prve gimnazije. Također slušamo priloge koje je pripremila kolegica Tajma Tiro Demić o Ingi Kotlo – aktivistici i profesorici magistrici bosankog i engleskog jezika, kao i o 13. Međunarodnoj ženskoj likovnoj koloniji.


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.