Slobodni Poligon vam donosi priču o organizaciji Alden S46, najnoviji VERBUK a ponajviše muzike, Zlatko Karahodžić predstavlja najnoviji album Marka Louisa pod nazivom “Sloboda”.