Škola brzog čitanja i mudrog učenja je program kojim je planirano da polaznici ovladaju tehnikama brzog čitanja, da usavrše pamćenje, budu uspješniji u organizaciji gradiva i da nauče kako da svoje znanje na svakom mjestu prezentiraju na najbolji mogući način.

Najjednostavnija definicija naše škole bila bi da mi naše učenike učimo kako da na najlakši način uče. Centrala naše škole je u Beogradu, a kreator programa je njemačka firma DOOR International. Naime, prije nekoliko godina došli su na ideju da kreiraju program koji će biti namijenjen samo učenicima i općenito ljudima koji uče, ali prvenstveno za mlade koji su na početku svog školovanja,

kaže Mitar Mičić, direktor ove Škole.

Ova Škola počela je sa radom u februaru tekuće godine u Istočnom Sarajevu, a za septembar se planira otvaranje u Banja Luci, Zvorniku, Bijeljini i Trebinju.

Rad u školi je koncipiran tako da se radi u grupama od 8-12 polaznika. Glavni zadatak naše škole jeste aktivacija desne hemisfere našeg mozga. Lijeva strana mozga je zadužena za apstraktne stvari i analizu, a desna strana zadužena je za konkretne stvari, sintezu, odnosno za prostor, kretanje, ali ona ne učestvuje u procesu čitanja. Mi kada pročitamo neku riječ moramo da se bavimo analizom – da razmislimo šta ona znači, da odaberemo pravo značenje ako riječ ima više značenja i sl. Za to vrijeme, desna hemisfera mozga ne radi ništa, ona je zapravo kroz historiju bila zadužena za preživljavanje. Naš cilj je da je uključimo u proces učenja i čitanja općenito, a to ćemo postići tako što ćemo raditi određene radnje tokom učenja koji će stimulisati desnu hemisferu da učestvuje u tom procesu,

pojašnjava Mitar.

Neki od načina uključivanja desne hemisfere mozga su čitanje sa štapićem jer to uključuje pokret kretanja i kuckanje u određenom ritmu kako bi se ona “zaposlila” i razbudila.
Radionice u sklopu Škole traju 2 sata i 25 minuta tokom kojih se radi na tehnikama pamćenja, brzom čitanju, prezentovanju znanja te na asocijativnim mapama.
Svi predavači moraju proći posebnu obuku i dobiti certifikat da su treneri DOOR-a, a svi zainteresovani o ovoj Školi, više informacija mogu pronaći na njihovoj Facebook stranici i na sajtu.