Rodno odgovorno obrazovanje je jedan od preduslova  za izgradnju nediskriminirajućih rodnih stavova  kako u obrazovnom sistemu, tako i u cjelokupnom društvu. Rodna ravnopravnost u obrazovanju odnosi se na različite potrebe djevojčica, dječaka, djevojaka i mladića te osigurava jednak pristup i šanse za školovanje, odnosno  aktivno učestvovanje nastavnom procesu.

Krajem oktobra u Doboju je održan prvi trening iz rodno odgovornog obrazovanja za 40 predstavnika i predstavnica srednjih stručnih i tehničkih škola iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Zeničko-dobojskog kantona i kantona Sarajevo. Na treningu su pored direktora/ica srednjih stručnih i tehničkih škola, stručnih saradnika/ca, profesora/ica prisustvovale i predstavnice Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona.

Trening se sastojao iz dva modula. Prvi modul  je imao za cilj da pruži učesnicima i učesnicama uvod u pitanja roda i jednakosti, uzroke  i posljedice (rodne) nejednakosti, kako bi  u svom svakodnevnom radu mogli prepoznati rodne stereotipe i/ili negativne prakse u obrazovanju. Drugi modul je bio posvećen  propitivanju uticaja percepcije ženskih i muških uloga na identitet djevojčica i dječaka, kao i njihov odabir škole i zanimanja. Učesnici i učesnice su nakon prva dva modula dobili osnovno teoretsko znanje iz oblasti rodno odgovornog obrazovanja koje im je potrebno za dalje učešće na naredna 3 modula koji imaju za cilj da osnaže nastavnike i nastavnice da aktivno rade na integrisanju rodne ravnopravnosti u učionici, odnosno u  srednjim stručnim i tehničkim školama u BiH. Nakon završenih 5 modula edukacije prva generacija učesnika i učesnica treninga će kreirati priručnik o rodno odgovornom obrazovanju koji će poslužiti narednim generacijama učesnika i učesnica, ali i nastavnom kadru srednjih stručnih i tehničkih škola širom BiH da podižu svijest o značaju ove sa aspekta obrazovanja važne teme.

Rodno odgovorno obrazovanje je od esencijalne važnosti ako želimo postići obrazovanje za sve i ravnopravnost u obrazovnom sistemu. Jedan od osnovnih zaključaka sa održanog treninga jeste da rodno odgovorno obrazovanje treba da bude dio šire strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u društvu.

Trening iz oblasti rodno odgovornog obrazovanja organizovan u okviru projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini” kojeg provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Vlada Švicarske i SR Njemačke. Projekat podržava partnerske škole u uspostavljanju i realizaciji dualno organizovanog stručnog obrazovanje u skladu sa potrebama domaćeg tržišta rada.


Biljana Matijević
Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.