Publikacija “Mir kako ga vide mladi u BiH” prvi put je predstavljena u Sarajevu u septembru godine, na diskusiji koju su Misija OSCE-a u BiH i Ujedinjene nacije u BiH organizovali povodom Međunarodnog dana mira. Istim povodom organizovana je i promocija publikacije u Mostaru.

Diskusija sa mladima koji su aktivni na polju izgradnje mira, tranzicijske pravde, mirovnog obrazovanja i međureligijskog i međukulturnog dijaloga je zamišljena kao interaktivna razmjena mišljenja i iskustava u radu o ovim temama u Mostaru, ali i cijeloj BiH. Događaj je stvorio nove mreže i osnažio postojeće veze između mladih ljudi a sve u cilju izgradnje održivog mira u BiH, ističe šef odjeljenja OSCE-a u Mostaru, Yannis Piliouris.

„U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava i 27. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog sporazuma OSCE i UN su htjeli istražiti razmišljanja mladih i kako oni vide put naprijed Bosne i Hercegovine u miru. Rezultat toga je publikacija puna dobrih ideja, eseja, koji se bave budućnošću zemlje i mladih ljudi. Ideje pokazuju duh jedne zemlje koja je oslobođena političkih pobjeda mjesta gdje postoje međusobna empatija, poštovanje i razumijevanje gdje je to zajednička valuta i gdje se ne negira naslijeđe prošlosti već se nadilazi.“

Održana je diskusija s panelistima pod nazivom mirovni aktivizam u BiH. Jedna od panelistica iz Mostara bila je studentica Dijana Živković. Prema njenim riječima mir je zajednička misija na kojoj svi moramo raditi.

„Mir u BiH je nešto na čemu bismo svi trebali raditi, pogotovo mladi ljudi. Mislim da je to jako važno i da bez aktivizma i bez učešća mladih ljudi ne možemo napredovati. Smatram da smo krenuli dobrim putem. Mladi su se aktivirali, počeli su učestvovati u nevladinim organizacijama. I to je zaista veliki korak za mlade pa i za BiH.“

Mir je važan za svakog čovjeka, za svako dijete, za svaku zemlju. Posebno su ovakve teme značajne za zemlju poput BiH koja još uvijek osjeća teške posljedice rata i gdje se na dnevnoj bazi može čuti ‘zveckanje oružjem.’ Mladi su ključ svega pa tako i mirovnih aktivnosti kaže Amila Memić, studentica.

„Zadnjih godina dolazi do velikih pomaka u samom diskursu mira, odnosno o tome se zaista mnogo govori i vide se određena poboljšanja. Međutim, dosta veliki broj mladih nije aktivno involviran u studentske organizacije i nije aktivno ni u raznim međunarodnim organizacijama, NGO i sl. Moramo naći način da one ljude koji se nisu odlučili na akademsku karijeru i koji nisu aktivni u nevladinim organizacijama uključimo. Jer kada je riječ o mladima koji su aktivni i na fakultetu i u nevladinim organizacijama oni su svjesni da je mir jedino moguće rješenje za BiH.“

Projekti, diskusije i događaji u vezi sa mirom u BiH treba održavati što češće i što kvalitetnije. Zajednička ocjena je da ove teme treba uključiti aktivno i u formalno obavezno obrazovanje. Također, mlade treba uključivati i dati im do znanja koliko je i neformalno obrazovanje važno.