U okviru projekta “Bez nasilja, bez izgovora”, podržanog od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, uspješno je održana prva edukacija namijenjena osnaživanju policijskih službenika. Edukaciju je vodio predavač prof. dr. Sandi Dizdarević, kriminolog i stručnjak za sigurnost. Udruženje Dignitet je implementiralo ovaj projekat a ovakve edukacije su posebno važne za mlade.

”Dignitet” je organizacija civilnog društva koja kroz proširen fokus djelovanja nastoji odgovoriti na gubitak građanskog dostojanstva, te osnaživanjem djece, mladih, žena, muškaraca, organizacija civilnog društva, obrazovnih ustanova i u konačnici institucija, podržati društvenu rehabilitaciju, integritet i aktivizam. U cilju svoje misije i vizije održali su još jedna značaj edukacijski projekat, kaže za OP direktorica ove organizacije Edisa Demić.

U sklopu projekta „Bez nasilja bez izgovora“ naša organizacija realizirala je četiri treninga za pripadnike MUP-a s lokacija Mostara, Čapljine, Stoca, Prozor-Rame, Jablanice. Eduakciju je vodio prof. dr. Sandi Dizdarević sa vrlo inovativnim pristupom u radu koji je uključivao razne teme te su ostvarena očekivanja policajaca. Teme koje su bile sastavni dio treninga ticale su se nasilja u porodici, prijave od strane organa kako voditi intervju. Imali su i praktični dio tako da je ovaj trening pokazao veliku potrebu od strane policijskih službenika da se ovakve edukacije nastave jer vrlo često policajci rade razne poslove. Primjetno je da postoje različitosti u policijskoj djelatnosti kroz sistem rada, pa tako oni koji rade u manjim mjestima pored istražnih radnji vrše i komunikaciju i podnošenje zahtjeva i izricanje mjera. A trebalo bi da postoje radna mjesta službenika koji s eisključivo bave komunikacijom sa sudovima. Edukacija je bila korisna a i pilot projekt koji je otvorio velika vrata da se radi i u drugim kantonima.

Fokus edukacije je bio na sticanju znanja i vještina neophodnih za efikasnu reakciju i postupanje u slučajevima nasilja u porodici. Praktiči aspekti, uključujući sprovođenje kriminalističkih intervjua sa preživjelima i dokumentaciju zapisnika o svjedočenju bili su dijelom edukacije. Posebna pažnja posvećena je procjeni rizika i ugroženosti preživjelih, naročito mladih žena koje prijavljuju nasilje u porodici. Edukaciju je vodio predavač prof.dr. Sandi Dizdarević, kriminolog i stručnjak za sigurnost.

Moja uloga u implementaciji samog projekta „Bez nasilja bez izgovora“ koji je finansiran od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite HNK a implementiram od strane Udruženja Dignitet jeste uloga trenera edukatora policijskih službenika iz domena nasilja podtema nasilja u porodici. Ono što je bila moja uloga je da pripremim plan obuke policajaca iz domena nasilja u porodici tako da je taj plan obuhvatao jedan teorijsko-praktični dio stimulirani koncept od momenta primanja prijave koji je prepoznat u krivičnom zakonu od strane npr. doma zdravlja, do direktne prijave žrtve putem telefona kao i neposredno od žrtve. Četvrti segment prijave jesu službene radnje policijskih službenika koje se odvijaju na terenima i saznanja o počinjenju krivičnih djela. Druga oblast je kriminalistički intervju odnosno uloga i značaj istog, imajući u vidu da postoje različite kategorije svjedoka. Obrađeno je nekoliko tehnika ispitivanja da bi imali senzibiliziran odnos prema žrtvi a važno je i stvaranje povjerenja i uzimanje kvalitetne izjave. Treći segment, vrlo bitan, a to je simulirano vođenje razgovora. Znači, nismo ostali u okviru teorije, nego smo imali priliku implementirati naučeno. Sljedeći segment su uviđajne radnje i uviđaj nad tijelom žrtve, dalje, sačinjavanje operativnog plana istrage. Posljednji segment na koji smo obratili pažnju jeste procjena ugroženosti žrtve prije nego policijski službenik podnese zahtjev za izricanje zaštitinih mjera.

Kriminolog Dizdarević smatra da su ovakve edukacije od izuzetne važnosti za mlade ljude. Sa Udruženjem Dignitet ovo nije prva saradnja.

Moja uloga u projektu i saradnji sa Udruženjem Dignitet nije primarno u okviru ovoga, već se odvija već unazad nekoliko mjeseci kada smo realizirali nekoliko projektnih aktivnosti. Moram istaći i pohvaliti, ne samo odnos menadžmenta Dignieta u odnosu svoje društvene odgovornosti prema zajednici, već moram istaći da je u okviru ovog projekta prvi put na specijalan način odrađena interakcija policijskih službenika, da su od početka do kraja učestvovali kontinuirano iznoseći probleme, pozitivnu i negativnu praksu, i pozitivne primjere sudske prakse. Moram istaći da bi bilo korisno da ovakve edukacije prođu ne samo manji segmenti policijskih službenika već i pripadnici sektora i šefovi sektora koje neposredno rade na samom terenu. Ukoliko uspijemo realizirat takve projekte imat ćemo kvalitetne istražne radnje.

Ovaj projekat, kako zaključuju, osim osnaživanja policijskih službenika, ima za cilj promovisati zdrave obiteljske odnose i naglasiti važnost porodice kao osnovne socijalne kategorije.