Omladinski pokret Revolt poziva sve mlade aktiviste i aktivistice (18-30) s područja Hercegovine i šire da se prijave na Školu političkog aktivizma koja će se održati u periodu 26.-28.08.2022. godine u Trebinju.

Cilj škole je da kroz neformalno obrazovanje osnaži mlade ljude za učešće u procesima odlučivanja i donošenja odluka. Škola političkog aktivizma je programska i intenzivna aktivnost Omladinskog pokreta “Revolt” i svake godine izvede novu generaciju društveno-angažovanih mladih ljudi i aktivista_kinja. U tom smislu, prioritizirat’ će se učesnici_e koji nisu imali priliku do sada pohađati Školu političkog aktivizma u Revoltovoj organizaciji.

Učesnici i učesnice će imati jedinstvenu priliku da se educiraju iz područja političke i medijske pismenosti, ali i izgrade vještine za jači građanski angažman u različitim oblastima društvenog djelovanja u svojim zajednicama. Broj učesnika/ca je ograničen.

Teme kojima ćemo se baviti kroz trodnevnu edukaciju su:

– Civilno društvo i njegov uticaj na procese odlučivanja / Građanska hrabrost

– Politička i medijska pismenost

– Izbori i izborni proces

Učesnici i učesnice koji/e pokažu značajne rezultate u toku ovog procesa, dobit’ će priliku da prisustvuju sedmodnevnoj Školi političkog aktivizma koja će biti održana početkom septembra u Tuzli!

Organizator snosi troškove smještaja, hrane i prijevoza.

Prijaviti se možete putem linka.

Rok za prijavu je 19.08.2022. godine.

Učesnici/e mogu očekivati povratnu informaciju o rezultatima prijave najkasnije do 22.08.2022. godine.

Za sva dodatna pitanja, možete se obratiti na e-mail adresu: revolt.tuzla@gmail.com ili na broj telefona +38762355326.

Dobrodošli/e!


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.