Трећа емисија Осцилатор у сијечњу доноси колоплет ритмова и тонова из међужанровских сазвијежђа. Слушаћемо нове уратке складатења и накладника као што су: SIS, Inner Shah Recordings, RFX, Fauve Records, AZZUR, Abschaum, Curses, Rafa Lutz, Esoteric Records, Mita Gami, Eklektisch, Mufti, Rotten City Records, Freudenthal, Brigado Crew, Ubbah, Winnick, Damon Jee, Eleatics Records, Kooky & Damoon, James Rod, Paper Disco, DJ MOY, Sound Exhibitions Records.