У новом Осцилатору још један одабир глазбе из маглина и дубина сувременог звука. Слушаћемо складбе и ремиксе, складатеља и накладника као што су Get a Room!, Front De Cadeaux, Funboys, La Belle Records, Johny 5, Viscera Transmissions, Mushrooms Project, Bait e Borghi, Slow Motion Records, DJ T, Adana Twins, Leonor, My Favorite Robot, Rafael Cerato, Thomas Gandey, Ritual.