Екипа Осцилатора у новој емисији доноси складбе аутора као што су: Armonica, Red Axes, Autarkic, Parissior, Nour, Sinchi Collective, NOISSIER, Amarcord, Mufti, AFFKT, Sutja Gutiérrez u jош једанom еклектнично-гаражнom музичкom одабиру берлинско-сарајевске етикете.