Први Осцилатор у коловозу вјежбање увијек почиње звучним загријавањем, а онда се темпо убрзава. Слушаћемо уратке слкладатеља и накладника међу којима су: Lex, Leng, Polo & Pan, Hamburger Records, Ekler’O’ShocK, AFFKT, Sutja Gutierrez, Mobilee Records, Ludviq, Maleante Records, Collosio, Alvaro Cabana, Duro, Doctor Dru, Jeudi Records, Dreems, Zongamin, Multi Culti, Vlad Yaki, Mattia Pompeo, Sincopat