У првој од три емисије Осцилатор у 7. мјесецу слушаћемо звучне бисере из међужанровских састајалишта сувременог клупског и придруженог изричаја. Међу онима које ћемо моћи чути у Омладинском програму у 23.03 сата су сљедећи складатељи и накладници: Leo Almunia, Claremont 56, Mori-Ra, Rotating Souls Records, Ivan De La Rouch, Leonor, Maleante Records, Be Svendsen, Cercle Records, ETCH & Anartist, Perspectives Digital, Futuristant, Theus Mago, No One’s Lost, Jordan Nocturne, Nocturne.