U novom izdanju rubrike OPuštanje, Zlatko Karahodžić ažurira vašu i našu listu ljetnih hitova i donosi nam najnovije singlove Porto Morto, Sijenke, Aklea Neon i Gina (ex Detour).


Zlatko Karahodžić
Zlatko Karahodžić, saradnik u redakciji OP-a, do sada uređivao rubrike putOpis, Nauka bez bauka, Opuštanje. Autor je emisije Festofonija, te reportaža sa koncerata, a povremeno uređuje i vodi Slobodni Poligon. Diplomirani producent, muzičar, autor, novinar.