Kroz novo izdanje Čuj BiH slušamo:
-prilog o aplikaciji “D – App”
-razgovor sa Dorom Glinac, učesnicom Youth Speak Foruma, učesnicom ovog događaja, namijenjenog upoznavanju mladih sa ekonomijom
-priču o Asocijaciji Srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini