Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu organizira 18. maja Online info dan. Cilj je da se budući studenti što više upoznaju sa potencijalnim zanimanjima, kao i šta im FPN nudi u tom smislu.

Novinarka: Lejla Džinić

Da visoko obrazovanje nije stalo tijekom pandemijske krize, govori slučaj sa Fakultetom političkih nauka u Sarajevu. Ovaj fakultet za zainteresirane studente i za one koji će to tek postati organizira Online info dan putem platforme Zoom. Dan otvorenih vrata online održat će se 18.  maja u 12 sati. Kako je došlo do ove ideje, za OP BHRT-a objašnjava dekan Fakulteta političkih nauka, Sead Turčalo:

”Na ideju smo došli možemo reći i spontano. Imamo online nastavu, sve se odvija u online prostoru. Da bi odgovorili na neposredniji način nego što je to email, kada vam npr. stigne upit vezanim za fakultet, odlučili smo se da pokušamo da to napravimo na ovaj način. Takođe i da iskoristimo činjenicu da se većina nastave u srednjim škola, fakultetima i drugim obrazovnim ustanovama odvija online i da su učenici vjerovatno već navikli na taj način. Nadam se da će se uspjeti prilagoditi i u pogledu Online info dana, virtuelnog dana Otvorenih vrata, iako vjerujem da je dolazak u fizički prostor nekad puno jednostavniji i to je vrsta interakcije koju možda ova online interakcija teško može nadomjestiti.”

Dani otvorenih vrata Fakulteta političkih nauka proteklih godina održavali su se nešto ranije u odnosu na ovu godinu i odvijali su se u fizičkom prostoru. Ove godine usljed pandemije koronavirusa odlučili su se prilagoditi i organizirati Online dan kako bi predstavili studijske programe i iskustva studenata. Sve s ciljem, kaže dekan Turčalo, da zainteresirane osobe na izravan način pristupe informacijama:

”Dan otvorenih vrata organiziramo zajednički sa našim PR timom, kojeg čine asistentica Lamija Silajdžić, docentica Irena Praskač, zatim profesori koji su šefovi odsjeka, koji će se također tu obratiti, govoriti i razgovarati sa studentima. Ja i prodekani iz različitih resora ćemo također razgovarati i odgovarati na pitanja studenata. I naravno, tu su i predstavnici studenata iz asocijacije Spona koji zainteresiranim mogu dati informacije iz njihove perspektive koja je generacijski mnogo bliža onome što srednjoškolce inače interesira.”

Sead Turčalo, dekan FPN UNSA

Dekan Turčalo zadovoljan je onime što su postigli kada je riječ o održavanju online nastave za studente i kaže kako nastavljaju s novim aktivnostima na fakultetu. Jedna od aktivnosti jeste i održavanje međunarodne konferencije koja bi se bavila odogovorima na pandemijsku krizu:

”To je ono što mi planiramo, a da li će se to desiti, ovisi o razvoju situacije, ali budući da se mjere relaksiraju, nadamo se da hoće. Planiramo jednu međunarodnu konferenciju koja bi se bavila odgovorom na ovu pandemijsku krizu iz različitih perspektiva, politološke, sigurnosne, uključit ćemo tu i ekonomsku i zdravstvenu perspektivu. Ona je negdje planirana za polovinu juna, eventualno ako se bude moralo pomjerati to će ići prema kraju juna. Konferenciju planiramo da se odvija u većem fizičkom prostoru, koji će nam omogućiti da zadovoljimo sve ove mjere koje se propisuju.”

U nizu aktivnosti koje će se održati, izdvajamo i olakšavajuću okolnost da će doći do promjene pri upisivanju na Fakultet političkih nauka u Sarajevu, a o čemu se radi dekan Turčalo objašnjava:

”Ono što je novitet u ovoj godini je da će se sav upis odvijati online. On će biti nešto jednostavniji za studente koji dolaze iz KS, budući da će se njihovi podaci moći u taj online sistem povlačiti sa sitema srednjih škola, dok će budući studenti drugog ciklusa iz bilo kojeg dijela BiH i studenti iz drugih kantona, regija, entiteta se prijavljivati na način da će u sistem, nakon što se registruju unositi svoje ocjene i onda nakon toga skenirati ili slikati diplome, svjedočanstva i sva potrebna dokumenta. Komisija će verificirati vjerodostojnost unesenih podataka i nakon toga sistem će sam obračunavati bodove tamo gdje je rangiranje zasnovano isključivo na općem uspjehu i uspjehu iz pojedinačnih predmeta, tamo gdje bude potreban prijemni ispit, obavljat će se prijemni ispit.”

Da biste pratili Online info dan, potrebno je da 18. maja u 12 sati, na Facebook stranici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu pronađete događaj o tome, a u opisu događaja pronađete postupak i link o pristupu na Zoom aplikaciji