U Brčkom su od 4-6. jula održani “Prvi susreti mladih Brčko distrikta BiH” koji su ugostili su 25 predstavnika mladih iz širom BiH, Hrvatske i Srbije.

Prvi dan Susreta počeo je koktelom dobrodošlice, gdje su goste dočekali predstavnici Vijeća mladih Brčko distrikta te prestavnici izvršne vlasti Distrikta.
Sljedeći dan u brčanskom Domu kulture održan je centralni događaj Susreta – konferencija za mlade pod nazivom Pokreni i promijeni. Konferencija se sastojala o četiri panela na teme: Odlazak mladih: trend ili potreba, Obrazovanje i tržište rada, Mladi i zapošljavanje i Aktivizam mladih.
Panelisti Konferencije bili su predstavnici lokalne vlasti, obrazovnih institucija, privrednici, predstavnici nevladinih organizacija i stručnjaci iz različitih oblasti.

Kampanja Neću da idem ima za cilj da potakne sve aktere u društvu da promišljaju o kontekstu odlaska i ostanka mladih u BiH. S ovom kampanjom želimo da potaknemo donosioce odluka da donose konkretne mjere za zemlju iz koje mladi neće da odu,

kaže Katarina Vučković, predstavnica Instituta za razvoj mladih Kult, koja je kao panelistica na temu Odlazak mladih predstavila je kampanju Neću da idem.

Jedan od panelista bio je i Haris Salkić, student Mašinskog fakulteta u Sarajevu, koji je istakao da situacija nije sjajna kada su u pitanju mladi i poduzetništvo, ali govorio je i o mogućnostima koje Vlada Brčko distrikta nudi da se takva situacija popravi:

Mislim da imamo osnova za optimizam s obzirom na to da je Vlada Brčko Distrikta jedna od vodećih kad se govori o podsticanju otvaranja biznisa na ovom području.

Trećeg dana Susreta u daleko mirnijoj atmosferi i bez prisustva predstavnika vlasti, okupili su mladi kako bi sumirali utiske i dodatno razgovarali gorućim problemima. Marko Kapular, predsjednik županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, zadovoljan je što su Susreti mladih dali priliku za prekograničnu saradnju:

Veselimo se ovoj prekograničnoj suradnji ka čijoj realizaciji smo već napravili određene korake i to na platformi naših 5 slavonskih županija. Ovo je Konferencija koja nas je na određeni način i dodatno zbližila.

Kapular je u nastavku dodao da je jedan od dodatnih problema i manji odziv mladih ljudi, a što se moglo vidjeti i na ovoj Konferenciji.
Jasmina Banjalučkić, generalna sekretarka Vijeća mladih Federacije BiH se nada da će Konferencija rezultirati time da se zajedno radi na Zakonu o mladima BiH i o strategijama za mlade:

Prvenstveno smatram da ovaj događaj gdje smo imali priliku da imamo sva tri krovna tijela iz Bosne i Hercegovine treba i mora biti početna tačka neke suradnje koja će rezultirati konkretnim inicijativama u kontekstu poboljšanja položaja mladih u BiH.

Ova razmjena ideja je svakako na korist svima nama i to je možda i najveća korist koju smo dobili kroz konferenciju jer upravo unapređenje i promjena svijesti ka boljem, mislim da su neki od najboljih rezultata ove Konferencije,

kaže Željko Novaković, predsjedavajući Vijeća mladih Brčko distrikta.