Uslijed povećanja broja zaraženih koronavirusom u BiH, te uvođenja novih mjera od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Vijeće mladih Federacije BiH, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH odgađaju događaj “Fakat je vakat za mlade” koji se trebao održati u periodu od 24-27.07.2020. u Bihaću.

Obzirom da je stvarno Fakat vakat za mlade, organizatori su odlučili u narednim danima poduzeti aktivnosti sa mladima koji su se prijavili za učešće na ovom događaju, te raditi aktivno na pripremi. Kako su, po njihovim riječima, imali veliku zainteresiranost mladih iz BiH za učešćem na događaju, nastavit će sa pripremama u izmijenjenom formatu. Mladim ljudima namjeravaju ponuditi program u čijem su fokusu mladi iz Bosne i Hercegovine koji se aktivno uključuju u društvene tokove i na kom imaju priliku:

  • upoznati mlade i ambiciozne ljude iz cijele države;
  • razgovarati o aktuelnim društvenim problemima u BiH i svojoj zajednici;
  • naučiti kako probleme posmatrati kao prilike;
  • pokupiti nove alate za uspješniji društveni angažman;
  • naučiti kako postati uzor svojim vršnjacima i biti nosilac promjena u zajednici.

Inicijativa “Fakat je vakat za mlade” koju provode tri krovna tijala nastavlja sa svojom implementacijom i u ovom momentu će se fokusirati na zajedničku inicijativu koja za cilj ima ponovno pokretanje rada Komisije za koordinaciju pitanja mladih BiH, te organizacijom manjih treninga za jačanje kapaciteta mladih na polju javnog zagovaranja u BiH.

Novi datum događaja, kao i rad udruženja pratite na njihovim web stranicama i društvenim mrežama: Vijeće mladih FBiH, Omladinski savjet RS i Vijeće/Savjet mladih Brčko Distrikta.