Vijeće mladih Grada Mostara nedavno je izabralo novo rukovodstvo. Naime na mjesto predsjednice VMGM izabrana je Sara Kazazić, u ime Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Pored ove nove funkcije u VMGM Sara je itekako aktivna u lokalnoj zajednici.

“Ponosna sam članica Unije studenata na našem Univerzitetu gdje sa drugim studentima radimo na stvaranju pozitivnih studentskih iskustava. Uz to već dvije godine aktivno sam učlanjena u VMGM. Smatram da je važno doprinositi zajednici i raditi na poboljšanju prilika za mlade. To je za mene prilika da utičem na lokalnu zajednicu i izrazim svoje ideje. Osim što sam posvećena svojim hobijima, zanima me tehnologija poslovni razvoj, volim učiti i preuzeti izazove koji će mi pomoći da se razvijam kao osoba. Vjerujem u utjecaj pojedinca na društvo i volim biti primjer drugima. Aktivno se bavim moderiranjem društvenih događaja na području našeg kantona.”

Iako je uloga predsjednice izuzetno atraktivna i predstavlja izazov za jednu mladu osobu Sara se ipak nije sama kandidovala. Nju su predložili kolege i kolegice iz Unije studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Sara ističe kako od mandata očekuje stvaranje okoline gdje mladi imaju snažan utjecaj.

”Odlučila sam da prihvatim kandidaturu da mogu aktivno učestvovati u kreiranju pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici. Motivirana sam željom za kreiranjem pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici i da se angažiran u radu koji će direktno utjecat na poboljšanje uslova života u Mostaru. Ono što me posebno motiviše je koliko su mladi ključni u kreiranju procesa u gradu. Vjerujem da aktivno uključivanje mladih u proces odlučivanja može rezultirati inovacijama i poboljšanim prilikama za mlade. Važan je glas mladih i važno  je zastupati njihove interese na lokalnom nivou.”

Vijeće mladih Grada Mostara funkcioniše tako da ima stalne i vanjske članove. Sarin fokus će biti pojačanja suradnja i jednih i drugih.

“Moj fokus će biti  na jačanju angažmana mladih i poticanju saradnje unutar zajednice. Planiram razviti programe koji će poticati kulturu, obrazovanje među mladima. Također želim poboljšati saradnju s članicama i eksternim organizacijama kako bi zajedno radili na važnim projektima. Već sam spomenula da sam i u prethodnom sazivu bila članica VMGM kao delegatkinja Unije studenata i obnašala funkciju zamjenice predsjedavajuće Skupštine VMGM.”

Prema Sarinim riječima aktivno učešće mladih u lokalnoj zajednici, volontiranje, generalni doprinos zajednici su obaveza svih mladih. Ima snažnu poruku za mlade.

“Aktivno učešće mladih u lokalnoj zajednici od iznimne je važnosti za razvoj održivih inkluzivnih zajednica. Maldi imaju potencijal dovođenja svježe perspektive i inovativnih rješenja. Imaju energiju potrebnu za savremeno društvo i ključni su akteri. Važno je da budu kreatori odluka. Što se tiče percepcije da su mladi pasivni – tačno je, ali postoje iznimno aktivni mladi ljudi. Ali isto tako postoje izazovi poput nedostataka prilika resursa ili procesa koji mogu utjecati na rad mladih. Treba raditi na izgradnji pozitivne okoline koja će na kraju omogućiti da se njihov glas čuje i cijeni.”

Sari želimo mnogo sreće i uspjeha u novoj ulozi u VMGM. Nadamo  se da će ostvariti svoje ciljeve i podići kvalitet života mladih u Mostaru.