Prva faza izgradnje Kampusa Univerziteta u Tuzli počinje u ovoj godini. Potvrđeno je to prilikom prezentacije ovog projekta, za koji nadležni kažu da je najvažniji za Univerzitet, Tuzlu i Tuzlanski kanton. Tokom 2024. godine će se graditi objekat za četiri fakulteta.

Izgradnja modernog objekta za četiri fakulteta i to Filozofski, Ekonomski, Edukacijsko-rehabilitacijski i Pravni trebala bi početi u ovoj godini. Univerzitet u Tuzli tender će raspisati u februaru kazao je Damir Zenunović, voditelj Operativnog tima za razvoj Kampusa Univerziteta u Tuzli.

“2024. raspisujemo tzv. roh-bau za četiri fakulteta s rokom izgradnje 14 mjeseci, to znači da bi imali završen roh-bau krajem 2025. godine, do tada bi pripremili tendere za završne radove.”

Završni radovi za taj objekat bi trebali biti izvođeni tokom 2026. godine. Za ove namjene osigurano je 14 miliona KM. U prvoj fazi će biti građeni i objekti Akademije dramskih umjetnosti, Farmaceutskog fakulteta, kao i trg. Ukupno je za prvu fazu potrebno između 60 i 65 miliona maraka.

“Skoro pa pola Univerziteta planiramo u prvoj fazi, naš plan je da to završimo do 50. godišnjice Univerziteta, a to je 18. decembar 2026. godine.”

Više od decenije se govori o izgradnji Kampusa i njegovoj važnosti za razvoj visokog obrazovanja u ovom dijelu BiH. Konkretnih poteza do sada nije bilo, jer nije bilo novca. Sada je drugačija priča, kaže resorni ministar Ahmed Omerović.

“Tri ključna faktora, a to su Vlada TK, Univerzitet u Tuzli i Grad Tuzla su zainteresirani da ovaj projekat ide dinamično i svi sinhronizirano rade na tome.”

Ovo je jedan od najznačajnijih projekata za Univerzitet, Tuzlu i Tuzlanski kanton, kažu u ovoj visokoobrazovnoj ustanovi istakla je Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

“Važan je i za Bosnu i Hercegovinu jer to je jedinstven i prostorni kapacitet s kojim ne raspolaže niti jedan univerzitet u regiji, to su 42 hektara na kojima će se izgraditi akademski grad, u kome će biti fakulteti, laboratorije, instituti, biblioteka, studentski domovi i drugi sadržaji koji će doprinijeti da se naši mladi ljudi više odlučuju da ostanu u našoj državi.”

Zbog tog cilja – ostanka mladih u državi, nadležni iz kantona vjeruju da će ovaj projekat imati podršku viših nivoa vlasti, od Federacije BiH, države do međunarodnih institucija, rekao je Irfan Halilagić, premijer TK.

“Tuzlanski kanton ne može sam iznijeti teret izgradnje kampusa. Upravo sa prvom fazom želimo pokazati našu opredijeljenost i htijenje i tako motivisati i više nivoe vlasti, konkretno Federaciju BiH, a onda i tragati za drugim partnerima u izgradnji kampusa.

Kampus bi, studenti i profesori četiri pomenuta fakulteta, trebali koristiti od akademske 2026/2027. godine. Kada bude u potpunosti izgrađen kampus, tu će biti i kantonalni računarski centar, višespratna garaža, univerzitetski trg te sportski kompleksi. Za izgradnju kompletnog Kampusa potrebno je 300 miliona maraka.