Od ove školske godine, u drugom razredu osnovih škola u Republici Srpskoj uveden je novi predmet „Digitalni svijet“. On predstavlja neku osnovu, odnosno uvod u predmet Informatika koji djeca dobijaju u šestom razredu. Iako nemaju sve škole uslove za uvođenje ovakvog predmeta koji je uveden nakon početka nastave, a nemaju ni udžbenike, ipak nastavnici, odnosno učitelji daju sve od sebe da se prilagode novom nastavnom planu i programu i učenicima olakšaju učenje osnova digitalizacije. Pored toga, izvršene su određene promjene u pogledu spajanja predmeta, broja časova i slično.

Pripremila Danka Zakić, novinarka OP-a.

Na osnovu Akcionog plana koji je usvojila Vlada RS 2019. godine, predviđeno je da se svake godine uvodi nešto novo u nastavni plan i program i da se „dešavaju neke promjene“ u predškolskom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Na prijedlog Republičkog pedagoškog zavoda, a na odobrenje Ministarstva prosvjete i kulture, od ove školske godine u drugi razred osnovne škole uveden je novi predmet, „Digitalni svijet“. Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS kaže da se učenici u tom uzrastu u domaćinstvu susreću sa uređajima koji su digitalni i da kroz izučavanje ovakvog predmeta uče na pravilan način koristiti te uređaje.

„Pokušavamo da kroz izučavanje u školama, učenici na pravilan način koriste digitalizovane uređaje i na krajnjoj liniji nas pravilno štite od uticaja digitalnih uređaja. U petom razredu osnovne škole, umjesto dva predmeta „Poznavanje prirode“ i „Poznavanje društva“, spojeno je u jedan predmet „Poznavanje prirode i društva“, pa umjesto četiri časa, učenici imaju tri časa i zato smo uradili novi program koji primjenjujemo od ove školske godine. Od petog i šestog razreda, povećali smo broj fizičkog i zdravstvenog vaspitanja sa dva na tri. Na osnovu mnogih analiza utvrđeno je da naši učenici u tom uzrastu imaju problema sa kičmom, da nepravilno sjede i nepravilno hodaju i želimo da učenici u najmlađem uzrastu steknu navike iz fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, odnosno fizičko vježbanje, kako bi u budućem periodu ostala ta navika. U šestom razredu smo „izbacili“ predmet „Demokratija i ljudska prava“ i prebacili ga u deveti razred pošto je težak za uzrast u kom je bio.“

Đorđe Mirković, direktor bijeljinske Osnovne škole „Sveti Sava“, kaže da uvođenje predmeta „Digitalni svijet“ ima dobrih strana, ali da je „loše“ to što većina škola nema sve uslove za potpunu realizaciju ovog predmeta. Pozitivno je što se od ranog uzrasta djeca uvode u digitalizaciju i njene pozitivne i negativne strane, a samim tim predstavlj i osnovu za predmet Informatika. Mirković podržava ovaj način uvođenja učenika u svijet digitalnih mreža.

„Nemaju sve škole uslove za potpunu realzijaciju „Digitalnog svijeta“. Svaka škola treba da ima laptop u svakoj učionici, projektor, platno itd. Međutim, to je poprilično skupo, tako da to većina škola nema. Mi u gradskim školama i možemo nekako da se snađemo, ali mislim da će seoske škole to teže realizovati. Opšte je poznato da sredstava nema. Država i Ministarstvo pokušavaju da osposobe škole koliko mogu, međutim nije ni Ministarstvo u nekom zavidnom položaju, tako da ne može to da se zaokruži. Nadam se da ćemo za godinu dana to uspjeti nekako da zaokružimo, pa da će to da teče kako bi i trebalo.“

Učitelj Milan Nikolić ističe da ovogodišnji početak školske godine, u poređenju sa prethodnom godinom, ima pozitivnih strana – nastava je redovna i u trajanju od 45 minuta, a i učenici nižih razreda u školama Republike Srpske su dobili besplatne učenike. Ono što navodi kao lošu stranu je kašnjenje izmjena u nastavnom planu i programu, jer prosvjetni radnici sa pripremama kreću već polovinom avgusta, a ove godine su planovi stigli pred sam početak nastave, tako da nastavnici nisu uspjeli na vrijeme da se pripreme za novu školsku godinu.

„Odmah smo se našli u nekom cajtnotu, malo je problematično to kada se kasni sa bilo čim, jer je dokumentacija nemilosrdna, treba sve pripremiti, godišnji plan rada škole i sve ostale bitne dokumente, tako da smo malo sa jednom dozom stresa krenuli u ovu nastavnu godinu. U okruženju, odnosno u Hrvatskoj i Srbiji predmet „Digitalni svijet“ već postoji, s tim što, za razliku od njih, mi nemamo udžbenike za učenike, nego imamo Priručnik za nastavnike. On je skup nastavnih listića, ilustracija, dobrih primjera za rad, ali je problem što nastavnici moraju iz tog priručnika pripremiti materijale, iskopirati učenicima, da bi oni mogli raditi. To će se sigurno sljedeće godine promijeniti, jer će biti taj Priručnik štampan kao udžbenik ili radna sveska, možda uz neke korekcije, ali pretpostavljam da će to biti jedno od rješenja.“

Trenutno najveći problem u školama u nastavnom planu i programu predstavlja nedostatak udžbenika za predmet „Digitalni svijet“ i izmjene u postojećim udžbenicima za predmete u kojima je došlo do izmjena. Iz Republičkog zavoda najavljuju da će u oktobru krenuti sa programom i procedurom izrade udžbenika i izražavaju nadu da će sve izmjene udžbenika biti završene naredne 2022/2023. školske godine.