U okviru svjetske kampanje 16 dana aktivizma “Forum teatar” iz Istočnog Sarajeva predstavljen je projekat “Mladi u akciji – Razvijanje i sprovođenje programa za suzbijanje maloljetničke delinkvencije”, čija realizacija je počela Srednjoškolskom centru (SŠC) “Pale”.

Projekat “Mladi u akciji” – razvijanje i provođenje programa za suzbijanje maloljetničke delikvencije u narednih sedam mjeseci će se realizovati u Srednjoškolskom centru Pale. Cilj  projekta je promocija zdravog načina života i podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti kod mladih uzrasta od 14 do 19 godina kroz edukaciju o temama koje su posebno značajne u periodu adolescencije i prelaska u doba rane zrelosti. Kako na preventivan način možemo uticati na mlade da do nasilja ne dođe objasnila nam je Aleksandra Mitrić-Štifanić, koordinatorica projekta.

“Tokom sedam mjeseci biće realizovana edukacija vršnjačkih edukatora, njih oko 20 iz Srednjoškolskog centra Pale, koji će kasnije tokom trajanja projekta raditi edukaciju među svojim vršnjacima u školi i to je jedan poseban program koji je prepoznat u svijetu jer je fokusiran na pitanja rodne nejednakosti, odnosno, svih praksi koje su štetne za zdravlje i nasilje u svakodnevnom životu ne samo u školi nego i u lokalnoj zajednici.”

Forum teatar veliku pažnju posvećuje srednjoškolcima na polju edukacije a u okviru ovog projekta aktivan je i Klub mladih.

“Organizujemo i rad Kluba mladih kao jedan vannastavni sistem edukacije mladih, odnosno, njihovog okupljanja i sprovođenja raznih aktivnosti poput medijskih kampanja, kampanja na društvenim mrežama ali i edukativnih aktivnosti, kreativnih radionica,  video radionica, novinarskih radionica i slično. Želimo da stvorimo jednu vojsku mladih ljudi koji će biti primjer u svojoj lokalnoj zajednici, ne samo u školi već i u zajednici koji će svojim aktivnostima pokazati da mladi ljudi su svjesni šta je to nasilje, kako se ono može spriječiti i da na taj način stvorimo jedno zdravo životno okruženje ne samo za mlade nego za sve stanovnike lokalne zajednice i cijele BiH.”

O nasilju među mladima se nedovoljno javno govori ili se govori tek kada se nasilje dogodi. Ignorisanje, isključivanje iz društva, ogovaranje, zadirkivanje ili fizičko zlostavljanje, gotovo da nema sredine u kojoj se djeca i mladi s time ne susreću.

“Pokazalo se da jesada pitanje nasilja došlo do jedne faze alarmatnosti i mislim da je mnogo bolje i sigurnije kada se radi na prevenciji, edukaciji mladih. Mi smo izabrali šest tema koje su zaista ključne u tom periodu odrastanja: rod i pol – šta znači rodna ravnopravnost, šta znači to da smo svi jednaki i da svi zaslužujemo i imamo ista prava; etiketiranje – jedan od prisutnijih oblika nasilja koji se koji se kod nas olako doživljava, nešto što je uobičajeno, nije to ništa strašno ali je jedan vrlo ozbiljan oblik nasilja; šta je nasilje – koji su to oblici nasilja jer kada vi upoznate mlade sa oblicima nasilja onda oni mnogo drugačije doživljavaju nasilje; posebno se fokusiramo na njihov odnos u intimnim vezama pa se s toga jedna tema zove od nasilja do poštovanja  u intimnim vezama, tu su još teme kao što su zdravi stilovi života, šta su droge, razgovori o alkoholu i alkoholizmu ali govorimo  i o zdravlju i polno prenosivim bolestima kako bi oni dobili jednu cjelokupnu sliku kako treba da izgleda zdrav način života jednog mladog čovjeka i kada vi preventivno djelujete na mlade ljude u tom smislu da su oni edukovani iz svih tih tema onda je nasilje manje prisutno i drugačije rješavaju probleme. Ideja je da mi kod njih stvorimo životne vještine koje će im pomoći da ukoliko dođe do nekih problema da izaberu pravi način i pravi put da se oni riješe nenasilnim putem.”

Postoje razni oblici nasilja ali je veoma bitno da i na blaže oblike nasilja reagujemo adekvatno i pristupimo ozbiljno toj temi pa čak i onda kada nam se čini da je određeni vid nasilja banalan.

“Jer on može da dovede do ozbiljnih psihičkih posljedica kod mladih koji su u tom osjetljivom dobu razvoja svoje ličnosti. Nikako ne treba da zanemarimo, moram da reagujemo ljudski i da na taj način dajemo jednu ozbiljnu poruku i onima u našem okruženju i odraslima jer mladi su ti koji svojim aktivnostima mogu da utiču i na odrasle. Ta vrsta energije koju oni mogu da pokrenu može da ima jedan pozitivan efekat na cijelu zajednicu i cjelokupno društvo. Pored prevencije želimo da stvorimo zdravo okruženje i zdravo društvo koje se bazira na nenasilnom načinu ponašanja.”

Projekat “Mladi u akciji” podržava opština Pale u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu /ReLOaD/, koji finansira Evropska unija , a realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).