Kolažni magazin BHR1 donosi razgovor sa mladim iranskim rediteljom koji trenutno boravi u BiH. Govorimo i o sezonskim poslovima koje mladi najčešće pronalaze tokom ljeta, o beatboxu i prilikama koje se nude mladima.