Centar za razvoj društevnog preduzetništva “Globus” raspisao je konkurs za radove koji promovišu socijalno preduzetništvo sa posebnim fokusom na socijalno uključivanje i zapošljavanje mladih i osoba sa invaliditetom. Njihov cilj je podizanje svijesti javnosti o značaju socijalnog preduzetništva kroz promociju inspirativnih priča o pojedincima ili grupama. O tome koji su uslovi za prijavu na konkurs poslušajte u nastavku. Razgovarali smo sa Anitom Šimundžom, koordinatoricom CDP “Globus”.

“Mogu se prijaviti punoljetni građani sa prebivalištem na području BiH. Radovi treba da odgovaraju temi konkursa, dakle, da to ude vezano za  oblast socijalnog preduzetništva na različite načine. Ohrabrujemo slobodu samih autora da se izraze na način koji je njima adekvatan. Jedino ograničenje je da pisani radovi ne budu duži od 1 000 riječi. Jedan od uslova je da to budu autentične price tj. da ti radovi nisu ranije objavljeni da li u cjelosti ili djelimično. Svako iz svog ugla ima autentičnu priču ali ako govorimo o konkursu koji ima za cilj da se promoviše socijalno predzetništvo ali sa posebnim aspektom na zapošljavanje mladih i osoba sa invaliditetom, onda svakako neka od priča očekujemo da bude u tom smjeru, dakle, neka priča koja se odnosi na zapošljavanje tih osoba konkretno u socijalnim preduzećima. Koje su forme socijalnih preduzeća, u tom konkretnom slučaju to može biti preduzeće koje zapošljava osobe sa invaliditetom I mi imamo takve primjere u Bosni I Hercegovini, tako da u tom segment zakonska regulative postoji ali ono što izostaje jeste potpunija implementacija samog tog Zakona. Postoji puno prostora da se neke odredbe u praksi, primjeni unaprijede I to bi značajano pomoglo zapošljavanje. Postoje brojni primjeri I mi želimo da ih učinimo što vidljivijim. Npr. ako je  udruženje građana osnivač socijalnog preduzeća koje zapošljava mlade ljude I to je jedan od primjera socijalnog preduzetništva. Da li će osoba biti neko ko je director u tom preduzeću ili će biti neko ko je zaposlen ili neko ko je volontirao to mi sada ne ograničavamo. Svi oni koji osjećaju da imaju priču koju bi željeli da podijele sa drugima, da promovišu I budu podržani od strane CDP “Globus” mogu da se prijave a mi ćemo da izvršimo ocjenu tih prijava I da odaberemo najbolje.”

Konkurs je raspisan u okviru projekta Agenda za socijalno preduzetništvo, koji provodi CDP „Globus“ uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH. Radove možete poslati do 18.02.2021. godine.

“Mi ćemo podržati dvije najbolje priče. Prvorangirani rad u iznosu od 300,00 KM to je neto iznos koji je autor/ka primiti po Ugovoru o autorskom djelu i drugorangirani rad u iznosu od 200,00 KM takođe neto iznos i sa drugorangiranom osobom će biti sklopljen Ugovor o autorskom djelu. Putem imejla cdpglobus@gmail.com se mogu informisati ukoliko imaju potrebe za dodatnim informacijama a ovaj konkurs je otvoren do 18.februara 2021.godine.“

Kako Anita ističe, socijalno preduzetništvo kod nas još uvijek ali i u svijetu nije detaljno definisan. A da li uopte znamo šta je socijalno preduzetništvo?

„Ne postoji jedinstvena definicija šta je socijalno preduzetništvo ali postoje određene karakteristike po kojima možemo prepoznati poslovne aktivnosti u raznim sektorima, dakle, širok je pojam ovdje u pitanju i obuhvata širok spektar poslovnih aktivnosti i ekološkog, ekonomskog, društvenog karaktera. Za razliku od socijalnog preduzetništva postoji pojam socijalno preduzeće koje je vjerovatnije poznatije u javnosti u BiH. Pod njim se podrazumjevaju poslovni subjekti koji su usmjereni na stvaranje društvene koristi. Tako da generalno mi govorimo o poslovnim poduhvatima koji su usmjereni na stvaranje društvenih koristi ali socijalno preduzetništvo je širi pojam od samog socijalnog preduzeća jer može podrazumjevati angažman i udruženjima građana, fondacijama ili nekim drugim poslovnm subjektima, dok socijalno preduzeće je poslovni subjekt koji izlazi na tržište i posluje po sličnim principima kao i klasični subjekti s tim da svoju dobit reinvestira velikim dijelom u stvaranju društvene koristi.“

Svi vi koji imate ideju ali treba vam prilika da upravo vašu ideju pretvorite u poslovni biznis a tiče se zapošljavanja mladih i osoba sa invaliditetom, iskoristite ovu priliku i javite se na konkurs. Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno im pišite na imejl cdpglobus@gmail.com.


Jelena Đurović
Novinar, radio voditelj, a od 2009. godine dio ekipe Omladinskog programa BHR1. Voli svoj posao i sve sfere radijskog života. Voli šumu, more, muziku, bicikl, lijepo ponašanje, jogu i žutu boju.